Ponuka jazykových kurzov

Vyberte si až z 15 cudzích jazykov s možnosťou štátnej jazykovej skúšky.Mapa

Ponuka jazykových kurzov

Pred kúpou 1. ročníka nie je potrebné absolvovať online zaraďovací test.

Pred kúpou druhých a vyšších ročníkov záujemca absolvuje online zaraďovací test.

Zaraďovacie testy

Anglický jazyk - 1. ročník - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0101 0201
Počet hodín: 1X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 13:30 - 15:00
Miesto výučby: Externé pracovisko, VÚVH
Vyučujúci: Mgr. Mária Kozárová
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0101 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 13
Vyučujúci: Mgr. Mária Kozárová
Cena: 125,00 €

Anglický jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0101 0325
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 13:30 - 15:40
Miesto výučby: Externé pracovisko, Spojená škola s VJM Lichnerova 71, 903 01 Senec
Vyučujúci: PhDr. Mária Kisková
Cena: 125,00 €

Anglický jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0101 0402
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 15
Vyučujúci: Mgr. Andrea Tomanová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0101 0403
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 18
Vyučujúci: Ing. Danka Hevesiová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0101 0425
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 202
Vyučujúci: Mgr. Lenka Dvorštiaková
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0101 0426
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 101
Vyučujúci: PhDr. Mária Kisková
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0102 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 21
Vyučujúci: PhDr. Viktória Gerulová, PhD.
Cena: 125,00 €

Anglický jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0102 0302
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 21
Vyučujúci: PhDr. Viktória Gerulová, PhD.
Cena: 125,00 €

Anglický jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0102 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 19
Vyučujúci: Mgr. Vanda Niková
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0102 0402
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 15
Vyučujúci: Mgr. Andrea Tomanová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0102 0403
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 15:30 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 24
Vyučujúci: Mgr. Marta Kramarová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0102 0425
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 202
Vyučujúci: Mgr. Lenka Dvorštiaková
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0102 0426
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 101
Vyučujúci: PhDr. Mária Kisková
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1.1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0103 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 17
Vyučujúci: Ing. Eva McDaniel
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0103 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 16
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Krylova
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0103 0402
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 15
Vyučujúci: Mgr. Andrea Tomanová
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0103 0403
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 18
Vyučujúci: Ing. Danka Hevesiová
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0103 0404
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 14:40 - 17:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 12
Vyučujúci: Mgr. Mária Šimovičová
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0103 0425
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 01
Vyučujúci: Mgr. Milivoj Voltner
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0103 0426
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Streda, Piatok
Čas výučby: 13:30 - 15:00
Miesto výučby: Externé pracovisko, Konzervatórium
Vyučujúci: Mgr. Lenka Dvorštiaková
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0103 0427
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 15:30 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 101
Vyučujúci: PhDr. Mária Kisková
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0201
Počet hodín: 1X2h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 14:30 - 16:00
Miesto výučby: Externé pracovisko, VÚVH
Vyučujúci: Mgr. Andrea Tomanová
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 08:00 - 10:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 20
Vyučujúci: Mgr. Viera Mikolajová
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0302
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 13
Vyučujúci: Mgr. Mária Kozárová
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 13
Vyučujúci: Mgr. Mária Kozárová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0402
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 12
Vyučujúci: Mgr. Mária Šimovičová
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0403
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 27
Vyučujúci: Mgr. Vanda Niková
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0425
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 102
Vyučujúci: Mgr. Michal Polóny
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0426
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 202
Vyučujúci: Mgr. Lenka Dvorštiaková
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0104 0427
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 102
Vyučujúci: Mgr. Michal Polóny
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0105 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 15
Vyučujúci: Mgr. Andrea Tomanová
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0105 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 16:40 - 19:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 14
Vyučujúci: PhDr. Eva Žitná
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0105 0403
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 20
Vyučujúci: Mgr. Martin Mayerhoffer
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0105 0404
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 19
Vyučujúci: Mgr. Vanda Niková
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0105 0405
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 13:40 - 16:50
Miesto výučby: Externé pracovisko, Bullova 2
Vyučujúci: Mgr. Mária Šimovičová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0201
Počet hodín: 1X2h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 14:30 - 16:00
Miesto výučby: Externé pracovisko, VÚVH
Vyučujúci: Mgr. Mária Kozárová
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 13
Vyučujúci: Mgr. Mária Kozárová
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 14
Vyučujúci: PhDr. Eva Žitná
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0402
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 15:30 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 13
Vyučujúci: Mgr. Mária Kozárová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0403
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 15
Vyučujúci: Mgr. Andrea Tomanová
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0404
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 08:00 - 11:10
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 18
Vyučujúci: Ing. Danka Hevesiová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0405
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 18
Vyučujúci: Ing. Danka Hevesiová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0406
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 15:30 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 19
Vyučujúci: Mgr. Vanda Niková
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0425
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 01
Vyučujúci: Mgr. Milivoj Voltner
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0426
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 20
Vyučujúci: Mgr. Martin Mayerhoffer
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0106 0427
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 08:30 - 11:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 102
Vyučujúci: Mgr. Michal Polóny
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - prípravný ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
Kód kurzu: 0107 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 12
Vyučujúci: Mgr. Mária Šimovičová
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - prípravný ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
Kód kurzu: 0107 0402
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 21
Vyučujúci: PhDr. Viktória Gerulová, PhD.
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - prípravný ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
Kód kurzu: 0107 0425
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 01
Vyučujúci: Mgr. Milivoj Voltner
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - prípravný ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
Kód kurzu: 0107 0426
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 102
Vyučujúci: Mgr. Michal Polóny
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 3. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0331
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 19
Vyučujúci: Mgr. Vanda Niková
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0341
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 23
Vyučujúci: Mgr. Jozef Laincz, PhD.
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 5.ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0351
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 21
Vyučujúci: PhDr. Viktória Gerulová, PhD.
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 3. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0431
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 15:30 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 17
Vyučujúci: PaedDr. Katarína Šaradinová
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 3. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0432
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 27
Vyučujúci: Mgr. Eva Baracová
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0441
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 18
Vyučujúci: Ing. Danka Hevesiová
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0442
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 08:00 - 11:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 16
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Krylova
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0445
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 102
Vyučujúci: Mgr. Michal Polóny
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0446
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 15:30 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 202
Vyučujúci: Mgr. Lenka Dvorštiaková
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 5.ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0451
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 19
Vyučujúci: Mgr. Vanda Niková
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 5.ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0455
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 102
Vyučujúci: Mgr. Michal Polóny
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - konverzačný - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0109 0461
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 20
Vyučujúci: Mgr. Adrián Drugda
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - prekl. prípravka

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C2
Typ kurzu: prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku prekladateľskú
Kód kurzu: 0111 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 20
Vyučujúci: Mgr. Katarína Koreňová, PhD.
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - udržiavací - po 4. ročníku

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0112 0241
Počet hodín: 1X2h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 14:30 - 16:00
Miesto výučby: Externé pracovisko, VÚVH
Vyučujúci: PhDr. Eva Žitná
Cena: 105,00 €

Anglický jazyk - udržiavací - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0112 0261
Počet hodín: 1X2h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 13:30 - 15:00
Miesto výučby: Externé pracovisko, VÚVH
Vyučujúci: Mgr. Vanda Niková
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - udržiavací - po 7. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0112 0271
Počet hodín: 1X2h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 18:00 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 23
Vyučujúci: Mgr. Jozef Laincz, PhD.
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - udržiavací - po 7. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0112 0371
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 12
Vyučujúci: Mgr. Mária Šimovičová
Cena: 135,00 €

Anglický jazyk - udržiavací - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0112 0441
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 20
Vyučujúci: Mgr. Viera Mikolajová
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - udržiavací - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0112 0446
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 15:30 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 02
Vyučujúci: Mgr. Martin Mayerhoffer
Cena: 165,00 €

Anglický jazyk - udržiavací - po 4. ročníku

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0112 0447
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 202
Vyučujúci: Mgr. Lenka Dvorštiaková
Cena: 175,00 €

Anglický jazyk - tl. prípravka

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0115 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 23
Vyučujúci: PhDr. Mária Šimoničová
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - základ. prípravka

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku
Kód kurzu: 0116 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 15:30 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 21
Vyučujúci: PhDr. Viktória Gerulová, PhD.
Cena: 185,00 €

Anglický jazyk - seniori - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0221
Počet hodín: 1X2h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 09:30 - 11:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 18
Vyučujúci: Ing. Danka Hevesiová
Cena: 85,00 €

Anglický jazyk - seniori - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0222
Počet hodín: 1X2h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 09:30 - 11:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 21
Vyučujúci: Mgr. Eva Baracová
Cena: 85,00 €

Anglický jazyk - seniori - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0311
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 09:00 - 11:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 12
Vyučujúci: Mgr. Mária Šimovičová
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - seniori - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0312
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 09:00 - 11:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 14
Vyučujúci: Mgr. Viera Dumanová
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - seniori - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0321
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 19
Vyučujúci: Mgr. Viera Dumanová
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - seniori - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1.1
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0331
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 13
Vyučujúci: Ing. Eva McDaniel
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - seniori - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1.2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0341
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 14
Vyučujúci: Mgr. Viera Dumanová
Cena: 120,00 €

Anglický jazyk - seniori - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1.2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0342
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 20
Vyučujúci: Mgr. Viera Mikolajová
Cena: 120,00 €

Anglický jazyk - seniori - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1.2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0343
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 13
Vyučujúci: Mgr. Mária Kozárová
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - seniori - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1.2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0344
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 14
Vyučujúci: Ing. Eva McDaniel
Cena: 115,00 €

Anglický jazyk - seniori - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0119 0441
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 08:00 - 11:10
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 21
Vyučujúci: Mgr. Eva Baracová
Cena: 135,00 €

Nemecký jazyk - 1. ročník - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0201 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 25
Vyučujúci: Mgr. Beatrix Barsiová
Cena: 125,00 €

Nemecký jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0201 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 104
Vyučujúci: PhDr. Mária Mrázová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0201 0402
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Andrea Šandorová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0201 0403
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 22
Vyučujúci: Mgr. Andrea Dižová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0202 0331
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 11
Vyučujúci: PhDr. Eva Határová
Cena: 125,00 €

Nemecký jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0202 0332
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Andrea Šandorová
Cena: 125,00 €

Nemecký jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0202 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 104
Vyučujúci: PhDr. Mária Mrázová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0202 0402
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Andrea Šandorová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0202 0403
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Andrea Šandorová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0202 0404
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 09:00 - 12:10
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 22
Vyučujúci: Mgr. Andrea Dižová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0202 0405
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 105
Vyučujúci: Mgr. Beáta Michelčíková
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0203 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 11
Vyučujúci: PhDr. Eva Határová
Cena: 125,00 €

Nemecký jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0203 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 104
Vyučujúci: PhDr. Mária Mrázová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0203 0402
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 22
Vyučujúci: Mgr. Andrea Dižová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0204 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 22
Vyučujúci: Mgr. Andrea Dižová
Cena: 125,00 €

Nemecký jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0204 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 104
Vyučujúci: PhDr. Mária Mrázová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0204 0402
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 22
Vyučujúci: Mgr. Andrea Dižová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0204 0403
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 15:30 - 18:35
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Beáta Michelčíková
Cena: 175,00 €

Nemecký jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0205 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 16:20 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 22
Vyučujúci: Mgr. Andrea Dižová
Cena: 125,00 €

Nemecký jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0205 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Andrea Šandorová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0205 0402
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 104
Vyučujúci: PhDr. Mária Mrázová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - 6. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0206 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 25
Vyučujúci: Mgr. Beatrix Barsiová
Cena: 175,00 €

Nemecký jazyk - prípravný ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
Kód kurzu: 0207 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 25
Vyučujúci: Mgr. Beatrix Barsiová
Cena: 185,00 €

Nemecký jazyk - konverzačný - po 4. ročníku

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0209 0341
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 105
Vyučujúci: PhDr. Helena Hanuljaková
Cena: 135,00 €

Nemecký jazyk - konverzačný - po 5.ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0209 0351
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 25
Vyučujúci: Mgr. Beatrix Barsiová
Cena: 135,00 €

Nemecký jazyk - konverzačný - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0209 0361
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 16:20 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 22
Vyučujúci: Mgr. Andrea Dižová
Cena: 135,00 €

Nemecký jazyk - konverzačný - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0209 0461
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 25
Vyučujúci: Mgr. Beatrix Barsiová
Cena: 185,00 €

Nemecký jazyk - udržiavací - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0212 0461
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Andrea Šandorová
Cena: 165,00 €

Nemecký jazyk - seniori - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0219 0311
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Andrea Šandorová
Cena: 120,00 €

Nemecký jazyk - seniori - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0219 0341
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 11
Vyučujúci: PhDr. Eva Határová
Cena: 115,00 €

Nemecký jazyk - seniori - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0219 0351
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: Mgr. Andrea Dižová
Cena: 120,00 €

Nemecký jazyk - seniori - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0219 0361
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 10:30 - 12:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 11
Vyučujúci: PhDr. Eva Határová
Cena: 120,00 €

Nemecký jazyk - seniori - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0219 0362
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 10:30 - 12:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 15
Vyučujúci: PhDr. Helena Hanuljaková
Cena: 115,00 €

Nemecký jazyk - seniori - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0219 0442
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 09:00 - 12:10
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 25
Vyučujúci: Mgr. Beatrix Barsiová
Cena: 145,00 €

Francúzsky jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0301 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 5
Vyučujúci: PhDr. Iveta Rízeková, PhD.
Cena: 125,00 €

Francúzsky jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0301 0401
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Streda, Piatok
Čas výučby: 10:00 - 11:30, 09:00 - 10:30
Miesto výučby: Externé pracovisko, Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Vyučujúci: Bc. Paulína Holanská
Cena: 165,00 €

Francúzsky jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0302 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 5
Vyučujúci: PhDr. Iveta Rízeková, PhD.
Cena: 125,00 €

Francúzsky jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0302 0331
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 24
Vyučujúci: Mgr. Marta Kramarová
Cena: 125,00 €

Francúzsky jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0302 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 6
Vyučujúci: Mgr. Lujza Haláková
Cena: 175,00 €

Francúzsky jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0303 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 5
Vyučujúci: Mgr. Martina Frimmová
Cena: 135,00 €

Francúzsky jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0304 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 16:20 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 5
Vyučujúci: Mgr. Martina Frimmová
Cena: 135,00 €

Francúzsky jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0306 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 5
Vyučujúci: Didier Jalliard
Cena: 175,00 €

Francúzsky jazyk - seniori - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0319 0341
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 10:00 - 12:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 8
Vyučujúci: Mgr. Marta Kramarová
Cena: 120,00 €

Španielsky jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0401 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: Mgr. Jana Pajerová
Cena: 125,00 €

Španielsky jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0401 0302
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: PaedDr. Peter Gschweng
Cena: 125,00 €

Španielsky jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0401 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 6
Vyučujúci: Mgr. Mária Gromošová
Cena: 165,00 €

Španielsky jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0402 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 6
Vyučujúci: Mgr. Jana Pajerová
Cena: 125,00 €

Španielsky jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0402 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 203
Vyučujúci: Mgr. Štefan Pažin
Cena: 165,00 €

Španielsky jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0403 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 16:20 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 203
Vyučujúci: Mgr. Štefan Pažin
Cena: 135,00 €

Španielsky jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0403 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 203
Vyučujúci: Mgr. Štefan Pažin
Cena: 165,00 €

Španielsky jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0403 0402
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 203
Vyučujúci: Mgr. Štefan Pažin
Cena: 175,00 €

Španielsky jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0404 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 16:20 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 203
Vyučujúci: Mgr. Štefan Pažin
Cena: 125,00 €

Španielsky jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0404 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 21
Vyučujúci: PhDr. Viktória Gerulová, PhD.
Cena: 175,00 €

Španielsky jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0405 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: PaedDr. Peter Gschweng
Cena: 165,00 €

Španielsky jazyk - konverzačný - po 3. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0409 0331
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: Mgr. Katarína Žabková
Cena: 135,00 €

Španielsky jazyk - konverzačný - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0409 0361
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 16
Vyučujúci: Mgr. Katarína Žabková
Cena: 135,00 €

Španielsky jazyk - konverzačný - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0409 0441
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 203
Vyučujúci: Mgr. Štefan Pažin
Cena: 185,00 €

Španielsky jazyk - udržiavací - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0412 0361
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 6
Vyučujúci: Mgr. Daniela Gerulová
Cena: 125,00 €

Španielsky jazyk - udržiavací - po 4. ročníku

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0412 0441
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: PaedDr. Peter Gschweng
Cena: 175,00 €

Španielsky jazyk - seniori - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0419 0311
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 10:00 - 12:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 6
Vyučujúci: Mgr. Jana Pajerová
Cena: 115,00 €

Španielsky jazyk - seniori - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0419 0321
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 10:00 - 12:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: Mgr. Katarína Žabková
Cena: 120,00 €

Španielsky jazyk - seniori - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0419 0331
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 10:00 - 12:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: Mgr. Katarína Žabková
Cena: 120,00 €

Španielsky jazyk - seniori - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: seniorský
Kód kurzu: 0419 0351
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 6
Vyučujúci: Mgr. Daniela Gerulová
Cena: 115,00 €

Taliansky jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0501 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 4
Vyučujúci: PaedDr. Júlia Kiššová, PhD.
Cena: 125,00 €

Taliansky jazyk - 2. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0502 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 10
Vyučujúci: Mgr. Jakub Rebro
Cena: 165,00 €

Taliansky jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0503 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 4
Vyučujúci: PaedDr. Júlia Kiššová, PhD.
Cena: 125,00 €

Taliansky jazyk - 3. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0503 0302
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 16:20 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 4
Vyučujúci: PaedDr. Júlia Kiššová, PhD.
Cena: 125,00 €

Taliansky jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0504 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 4
Vyučujúci: PaedDr. Júlia Kiššová, PhD.
Cena: 125,00 €

Taliansky jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0505 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 4
Vyučujúci: PaedDr. Júlia Kiššová, PhD.
Cena: 125,00 €

Taliansky jazyk - 5. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0505 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 10
Vyučujúci: Mgr. Jakub Rebro
Cena: 175,00 €

Taliansky jazyk - 6. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0506 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 10
Vyučujúci: Mgr. Jakub Rebro
Cena: 135,00 €

Taliansky jazyk - prípravný ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
Kód kurzu: 0507 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 10
Vyučujúci: Mgr. Jakub Rebro
Cena: 185,00 €

Taliansky jazyk - konverzačný - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0509 0361
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 10
Vyučujúci: Mgr. Jakub Rebro
Cena: 135,00 €

Taliansky jazyk - konverzačný - po 6. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0509 0362
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 4
Vyučujúci: PaedDr. Júlia Kiššová, PhD.
Cena: 135,00 €

Taliansky jazyk - udržiavací - po 4. ročníku

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0512 0441
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 10
Vyučujúci: Mgr. Jakub Rebro
Cena: 165,00 €

Arabský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0701 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 16:20 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 207
Vyučujúci: Almolla Essa
Cena: 135,00 €

Arabský jazyk - 3. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0703 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 16:20 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 207
Vyučujúci: Almolla Essa
Cena: 135,00 €

Ruský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0801 0301
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 206
Vyučujúci: PhDr. Roman Kvapil, PhD.
Cena: 135,00 €

Ruský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0802 0301
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 206
Vyučujúci: PhDr. Roman Kvapil, PhD.
Cena: 135,00 €

Ruský jazyk - 3. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0803 0401
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 02
Vyučujúci: Mgr. Radoslav Derik
Cena: 175,00 €

Ruský jazyk - 4. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0804 0301
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 02
Vyučujúci: Mgr. Radoslav Derik
Cena: 135,00 €

Ruský jazyk - 6. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0806 0401
Počet hodín: 1X4h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 206
Vyučujúci: PhDr. Roman Kvapil, PhD.
Cena: 175,00 €

Ruský jazyk - prípravný ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
Kód kurzu: 0807 0301
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 204
Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.
Cena: 135,00 €

Slovenský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0901 0301
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 205
Vyučujúci: Mgr. Martina Bačíková
Cena: 125,00 €

Slovenský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0901 0401
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Streda, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 103
Vyučujúci: Mgr. Iveta Maarová, PhD.
Cena: 175,00 €

Slovenský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0901 0402
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Streda, Piatok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 204
Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.
Cena: 165,00 €

Slovenský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0901 0403
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok, Piatok
Čas výučby: 13:30 - 15:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 204
Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.
Cena: 165,00 €

Slovenský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0901 0404
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok, Piatok
Čas výučby: 13:00 - 14:30
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 003
Vyučujúci: Mgr. Anna Boturová
Cena: 175,00 €

Slovenský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0901 1201
Počet hodín: 4X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Utorok, Streda, Piatok
Čas výučby: 08:30 - 10:50
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 002
Vyučujúci: PhDr. Milan Bujňák
Cena: 350,00 €

Slovenský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0901 1202
Počet hodín: 4X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Utorok, Streda, Piatok
Čas výučby: 12:30 - 14:50
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 002
Vyučujúci: PhDr. Milan Bujňák
Cena: 350,00 €

Slovenský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0901 1203
Počet hodín: 4X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Utorok, Streda, Piatok
Čas výučby: 08:30 - 10:50
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 103
Vyučujúci: Mgr. Eva Stružová
Cena: 350,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0301
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 16:00 - 18:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 003
Vyučujúci: Mgr. Anna Boturová
Cena: 125,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0402
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 13:50 - 15:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 04
Vyučujúci: Mgr. Klaudia Báčkai
Cena: 165,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0601
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 103
Vyučujúci: Mgr. Iveta Maarová, PhD.
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0602
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 204
Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0604
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 14:40 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 04
Vyučujúci: Mgr. Klaudia Báčkai
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0606
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 03
Vyučujúci: Mgr. Eva Stružová
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0607
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 04
Vyučujúci: Mgr. Klaudia Báčkai
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0608
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Streda, Piatok
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 04
Vyučujúci: Mgr. Klaudia Báčkai
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0609
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 03
Vyučujúci: Mgr. Eva Stružová
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0902 0610
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok, Piatok
Čas výučby: 16:10 - 18:30
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 201
Vyučujúci: PhDr. Mária Vrábelová
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 3. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0903 2501
Počet hodín: 5X5h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok
Čas výučby: 08:30 - 12:30
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 03
Vyučujúci: Mgr. Stanislava Hudíková, PhD., PaedDr. Júlia Kiššová, PhD.
Cena: 985,00 €

Slovenský jazyk - 3. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0903 2502
Počet hodín: 5X5h
Forma výučby: kombinovaná (prezenčná/dištančná)
Dni výučby: Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok
Čas výučby: 08:45 - 12:45
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 201
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Krylova, Mgr. Jana Pajerová
Cena: 885,00 €

Slovenský jazyk - 3. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0903 2504
Počet hodín: 5X5h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok
Čas výučby: 08:30 - 12:30
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 04
Vyučujúci: PaedDr. Lýdia Ďurišová, PhDr. Mária Vrábelová
Cena: 885,00 €

Slovenský jazyk - 4. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0904 0301
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 205
Vyučujúci: Mgr. Martina Bačíková
Cena: 125,00 €

Slovenský jazyk - 4. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0904 0601
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 16:00 - 18:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 003
Vyučujúci: Mgr. Anna Boturová
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 4. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0904 0602
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 09:00 - 11:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 003
Vyučujúci: Mgr. Anna Boturová
Cena: 235,00 €

Slovenský jazyk - 4. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0904 0603
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Utorok
Čas výučby: 15:00 - 17:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 103
Vyučujúci: Mgr. Iveta Maarová, PhD.
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 4. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0904 0604
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 103
Vyučujúci: Mgr. Iveta Maarová, PhD.
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 4. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0904 0605
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 201
Vyučujúci: PhDr. Mária Vrábelová
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 5. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0905 0301
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 201
Vyučujúci: PhDr. Mária Vrábelová
Cena: 135,00 €

Slovenský jazyk - 5. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0905 0401
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 205
Vyučujúci: Mgr. Martina Bačíková
Cena: 165,00 €

Slovenský jazyk - 5. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0905 0402
Počet hodín: 1X4h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 09:00 - 12:10
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 103
Vyučujúci: Mgr. Jana Pajerová
Cena: 175,00 €

Slovenský jazyk - 5. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0905 0605
Počet hodín: 2X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 10:00 - 12:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 204
Vyučujúci: Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.
Cena: 225,00 €

Slovenský jazyk - 6. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0906 0401
Počet hodín: 2X2h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 205
Vyučujúci: Mgr. Martina Bačíková
Cena: 175,00 €

Slovenský jazyk - 6. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 0906 0402
Počet hodín: 1X4h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 09:00 - 12:10
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 003
Vyučujúci: Mgr. Anna Boturová
Cena: 175,00 €

Slovenský jazyk - konverzačný - po 6. ročníku

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0909 0361
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 09:30 - 11:50
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 02
Vyučujúci: PaedDr. Lýdia Ďurišová
Cena: 135,00 €

Slovenský jazyk - konverzačný - po 3. ročníku

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: konverzačný
Kód kurzu: 0909 0432
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Štvrtok
Čas výučby: 12:30 - 15:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 003
Vyučujúci: Mgr. Anna Boturová
Cena: 185,00 €

Slovenský jazyk - udržiavací - po 4. ročníku

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: udržiavací
Kód kurzu: 0912 0341
Počet hodín: 1X3h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 15:30 - 17:50
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 205
Vyučujúci: Mgr. Martina Bačíková
Cena: 125,00 €

Japonský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1001 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 001
Vyučujúci: Mgr. Andrej Kubík
Cena: 175,00 €

Japonský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1001 0402
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 001
Vyučujúci: Mgr. Andrej Kubík
Cena: 175,00 €

Japonský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1002 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 002
Vyučujúci: Mgr. Mária Liptáková
Cena: 175,00 €

Japonský jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1002 0431
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 15:30 - 17:00
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 001
Vyučujúci: Mgr. Andrej Kubík
Cena: 175,00 €

Japonský jazyk - 3. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1003 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 18:50 - 20:20
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 002
Vyučujúci: Mgr. Mária Liptáková
Cena: 175,00 €

Japonský jazyk - 4. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1004 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 17:10 - 18:40
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 001
Vyučujúci: Mgr. Andrej Kubík
Cena: 175,00 €

Japonský jazyk - 4. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1004 0431
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Utorok, Štvrtok
Čas výučby: 18:50 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 001
Vyučujúci: Mgr. Andrej Kubík
Cena: 175,00 €

Japonský jazyk - 6. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1006 0401
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: Pondelok, Streda
Čas výučby: 18:50 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 001
Vyučujúci: Mgr. Andrej Kubík
Cena: 175,00 €

Hebrejský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1101 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 207
Vyučujúci: Mgr. Michaela Zaťková
Cena: 135,00 €

Hebrejský jazyk - 3. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1103 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 207
Vyučujúci: Mgr. Michaela Zaťková
Cena: 135,00 €

Čínsky jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1201 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Streda
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 208
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Krylova
Cena: 135,00 €

Čínsky jazyk - 2. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.2
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1202 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 18:00 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 204
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Krylova
Cena: 135,00 €

Čínsky jazyk - 5. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2.1
Kód kurzu: 1205 0401
Počet hodín: 1X4h
Forma výučby: prezenčná (v škole)
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 208
Vyučujúci: Mgr. Jana Krajčiová
Cena: 175,00 €

Švédsky jazyk - 1. ročník

language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 1701 0401
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: Utorok
Čas výučby: 17:10 - 20:15
Miesto výučby: Palisády, učebňa č. 7
Vyučujúci: Mgr. Mária Zgrebňáková
Cena: 165,00 €

Kórejský jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Kód kurzu: 1801 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Piatok
Čas výučby: 13:50 - 16:10
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 03
Vyučujúci: Mgr. Eunkyung Yang
Cena: 135,00 €

Grécky jazyk - 1. ročník

Kurz obsadený language-logo
Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
Typ kurzu: všeobecný
Kód kurzu: 2301 0301
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: Pondelok
Čas výučby: 17:10 - 19:30
Miesto výučby: Vazovova, učebňa č. 209
Vyučujúci: Stratos Gogolas
Cena: 135,00 €

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.