Organizácia štúdia

 

Dokumenty na stiahnutie:


Organizačnou formou vyučovania je kurz.

Základný kurz – primárne jazykové vzdelávanie – A1-A2 – zahŕňa štúdium v 1. a 2. ročníkoch, pri 105 h/t je aj trojročné štúdium.
Stredný kurz – nižšie sekundárne vzdelávanie B1 – B2.1 – zahŕňa štúdium v 3. a 4. ročníkoch.
Vyšší kurz vyššie sekundárne – B2.2 – C1 – zahŕňa štúdium v 5. a 6. ročníkoch.
Prípravný kurz – postsekundárne vzdelávanie – B2 – C2 – v trvaní jedného roka, zriaďujeme pre záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky - základnej, všeobecnej, odbornej a špeciálnej.

Nadväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov 1ŠJŠ


Stupeň
nároč.
Kurz4 hodiny týždenne3 hodiny týždenneÚroveň jazykových
zručností
Anglický termínCEF
1.základný
(210-420 hod.)
1. ročník -
2. ročník O
1. ročník -
2. ročník -
3. ročník O
začiatočníci
mierne pokročilí
elementary
pre-intermediate
A1 - A2
2.stredný
(280-315 hod.)
1. ročník -
2. ročník O
1. ročník -
2. ročník O
stredne pokročilí intermediate B1 - B2
3.vyšší
(280-315 hod.)
1. ročník -
2. ročník O
1. ročník -
2. ročník O
pokročilí upper-intermediate
advanced
B2 - C1
4.prípravný
(105-140 hod.)
1. ročník O/V 1. ročník O/V podľa nadväznosti
na kurzy
advanced C1 - C2
5.konverzačný
(140-315 hod.)
1. ročník -
2. ročník O
1. ročník -
2. ročník -
3. ročník O
podľa nadväznosti
na kurzy
--


O – osvedčenie, V – vysvedčenie

 Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa povoľujú len v odôvodnených prípadoch a ak je voľné miesto v kurze. Študentom a pedagogickým zamestnancom, ktorým koliduje ich rozvrh s vyučovacím časom ich kurzu, umožňujeme hosťovanie v inom kurze. Hosťovacie povolenia na základe potvrdeného rozvrhu vydáva príslušný zástupca riaditeľa (podľa pracoviska a jazykového oddelenia).

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.