Termíny štátnych skúšok v školskom roku 2021/2022

Skratky: ŠJS – štátna jazyková skúška, AJ – anglický jazyk, NJ – nemecký jazyk, RO – románsky odbor: románske jazyky (francúzsky, španielsky, taliansky) a slovanské jazyky (slovenčina pre cudzincov a ruský jazyk)

OKTÓBER 2021

19.

utorok

AJ

Písomná časť ŠJS: základná (externí záujemcovia)

20.

streda

NJ

Písomná časť ŠJS: základná (externí záujemcovia)

20.

streda

RO

Písomná časť ŠJS: základná (externí záujemcovia)


NOVEMBER 2021

09.

utorok

AJ

Písomná časť ŠJS: všeobecná, odborná a špeciálna (externí záujemcovia)

10.

streda

NJ

Písomná časť ŠJS: všeobecná, odborná a špeciálna (externí záujemcovia)

11.

štvrtok

RO

Písomná časť ŠJS: všeobecná a základná (externí záujemcovia) 

 

DECEMBER 2021

01.

streda

AJ

Ústna časť ŠJS: základná (externí záujemcovia)

14.

utorok

AJ

Ústna časť ŠJS: všeobecná, odborná a špeciálna (externí záujemcovia)

15.

streda

NJ

Ústna časť ŠJS: základná, všeobecná, odborná a špeciálna (externí záujemcovia)

16.

štvrtok

RO

Ústna časť ŠJS: všeobecná a základná (externí záujemcovia)a

 

APRÍL 2022

25.

pondelok

AJ

Písomná časť ŠJS: základná, odborná, špeciálna prekladateľská (interní)

26.

utorok

AJ

Písomná časť ŠJS: všeobecná, špeciálna tlmočnícka (interní)  

27.

streda

NJ

Písomná časť ŠJS: základná, všeobecná, odborná, špeciálna prekladateľská (interní) 

28.

štvrtok

RO

Písomná časť ŠJS: základná a všeobecná (interní)

 

JÚN 2022

06.

pondelok

AJ

Ústna časť ŠJS: základná, špeciálna prekladateľská a tlmočnícka (interní)

07.

utorok

AJ

Ústna časť ŠJS: všeobecná (interní)

08.

streda

AJ

Ústna časť ŠJS: všeobecná (interní)

08.

streda

NJ

Ústna časť ŠJS: všeobecná, základná, odborná a špeciálna (interní)

06. – 10. 06. 2022

Románske a slovanské jazyky: Ústna časť ŠJS: základná a všeobecná 


Prerokované v Pedagogickej rade a vydané dňa 25. 08. 2021