Informácie a sylaby o základnej štátnej jazykovej skuške:

Základná štátna jazyková skúška – Anglický jazyk 
Základná štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk 
Základná štátna jazyková skúška – Ruský jazyk 
Základná štátna jazyková skúška – Slovenský jazyk 
Základná štátna jazyková skúška – Španielsky jazyk 
Základná štátna jazyková skúška – Taliansky jazyk 
Základná štátna jazyková skúška – Francúzsky jazyk


Informácie a sylaby o všeobecnej štátnej jazykovej skuške:

Všeobecná štátna jazyková skúška – Anglický jazyk 
Všeobecná štátna jazyková skúška – Bulharský jazyk 
Všeobecná štátna jazyková skúška – Francúzsky jazyk 
Všeobecná štátna jazyková skúška – Maďarský jazyk 
Všeobecná štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk 
Všeobecná štátna jazyková skúška – Ruský jazyk 
Všeobecná štátna jazyková skúška – Slovenský jazyk 
Všeobecná štátna jazyková skúška – Španielsky jazyk 
Všeobecná štátna jazyková skúška – Taliansky jazyk

Prípravné kurzy na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (francúzsky, španielsky, taliansky, ruský a slovenský jazyk pre cudzincov) – učebný materiál je uvedený v sylabách na www.1sjs.sk.

Informácie odbornej štátnej jazykovej skuške:

Odborná štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk 
Odborná štátna jazyková skúška – Anglický jazyk


Informácie špeciálnej štátnej jazykovej skuške:

Špeciálna štátna jazyková skúška – Taliansky jazyk – odbor prekladateľský
Špeciálna štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk – odbor tlmočníctvo 
Špeciálna štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk – odbor prekladateľský 
Špeciálna štátna jazyková skúška – Francúzsky jazyk – odbor prekladateľský 
Špeciálna štátna jazyková skúška – Anglický jazyk – odbor tlmočníctvo 
Špeciálna štátna jazyková skúška – Anglický jazyk – odbor prekladateľský