• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vážení poslucháči a záujemcovia o štúdium cudzích jazykov na Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava. Vítame Vás v internetovom obchode našej školy. Veríme, že si vyberiete spomedzi pestrej ponuky jazykových kurzov na školský rok 2020/2021.

V prípade otázok kontaktujte zástupkyne a zástupcu riaditeľky za jednotlivé odbory:

  • anglický jazyk: PhDr. Eva Žitná, eva.zitna@1sjs.sk
  • nemecký, holandský, švédsky a dánsky jazyk: PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA, jan.markech@1sjs.sk
  • slovenský, čínsky, španielsky, kórejský, hebrejský, francúzsky, japonský, taliansky a ruský jazyk: PaedDr. Peter Gschweng, peter.gschweng@1sjs.sk

Ceny kurzov a poplatky sú uvedené pri jednotlivých kurzov, ale aj stránke  Ceny kurzov.

Pred kúpou 1. ročníka nie je potrebné absolvovať online zaraďovací test. Pred kúpou druhých a vyšších ročníkov záujemca absolvuje online zaraďovací test. Na základe výsledkov, ktoré zašle na adresu: onlinetest@1sjs.sk si kúpi kurz na príslušnej úrovni príslušného ročníka.

Učitelia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Petržalka si v rámci projektu jazykového vzdelávania učiteľov nekupujú kurz cez eShop, ale sa ohlásia priamo u svojho vyučujúceho.

Ceny kurzov platia na daný polrok školského roka.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce online vyučovanie prosíme novo-registrovaných poslucháčov, t. j. takých, ktorí pristúpili od druhého polroka školského roka 2020/2021, aby kontaktovali zástupcov riaditeľky, ktorí ich nakontaktujú na konkrétneho vyučujúceho:

  • anglický jazyk: PhDr. Eva Žitná, eva.zitna@1sjs.sk
  • nemecký, holandský, švédsky a dánsky jazyk: PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA, jan.markech@1sjs.sk
  • slovenský, čínsky, španielsky, kórejský, hebrejský, francúzsky, japonský, taliansky a ruský jazyk: PaedDr. Peter Gschweng, peter.gschweng@1sjs.sk

 

Poslucháči, ktorí sa už registrovali, sa pri kúpe kurzu na 2. polrok registrovať NEMUSIA. Registračný formulár vyplnia len poslucháči, ktorí pristúpili od druhého polroka.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Filtrovať podľa

V ľavom stĺpci si vyberte jazyk a nižšie môžte vybrať ďalšie kritériá výberu:

eShop

Cena:135.00 

Úroveň kurzu: C2
Typ Kurzu: PRÍPRAVNÝ NA ŠPECIÁLNU ŠJS TLMOČNÍCKU
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: utorok
Čas výučby: 17:10 – 20:15
Miesto výučby: Palisády 38 Bratislava 811 06
Vyučujúci: Vignola Kačániová Nikoleta,...

Pridať do košíka
Cena:110.00 

Úroveň kurzu: A1
Typ Kurzu: VŠEOBECNÝ
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: utorok
Čas výučby: 09:30 – 11:50
Miesto výučby: Palisády 38 Bratislava 811 06
Vyučujúci: Kozárová Mária Mgr.

Pridať do košíka
Cena:135.00 

Úroveň kurzu: A1
Typ Kurzu: VŠEOBECNÝ
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: pondelok
Čas výučby: 17:10 – 20:15
Miesto výučby: Palisády 38 Bratislava 811 06
Vyučujúci: Golonková Katarína Mgr.

Pridať do košíka
Cena:135.00 

Úroveň kurzu: A1
Typ Kurzu: VŠEOBECNÝ
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: pondelok a streda
Čas výučby: 15:30 – 17:00
Miesto výučby: Palisády 38 Bratislava 811 06
Vyučujúci: Šimovičová Mária Mgr.

Pridať do košíka
Cena:135.00 

Úroveň kurzu: A1
Typ Kurzu: VŠEOBECNÝ
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: utorok a štvrtok
Čas výučby: 15:30 – 17:00
Miesto výučby: Vazovova 14 Bratislava 811 07
Vyučujúci: Polóny Michal Mgr.

Pridať do košíka
Cena:135.00 

Úroveň kurzu: A1
Typ Kurzu: VŠEOBECNÝ
Počet hodín: 2X2h
Dni výučby: utorok a štvrtok
Čas výučby: 18:50 – 20:15
Miesto výučby: Vazovova 14 Bratislava 811 07
Vyučujúci: Dvorštiaková Lenka Mgr.

Pridať do košíka
Cena:110.00 

Úroveň kurzu: A2
Typ Kurzu: VŠEOBECNÝ
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: utorok
Čas výučby: 14:40 – 17:00
Miesto výučby: Palisády 38 Bratislava 811 06
Vyučujúci: Tomanová Andrea Mgr.

Pridať do košíka
Cena:110.00 

Úroveň kurzu: A2
Typ Kurzu: VŠEOBECNÝ
Počet hodín: 1X3h
Dni výučby: pondelok
Čas výučby: 14:15 – 16:30
Miesto výučby: Palisády 38 Bratislava 811 06
Vyučujúci: McDaniel Eva Ing.

Pridať do košíka