• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Rozvrh hodín na školský rok 2020/2021

 

Na rozvrhu hodín na nový školský rok 2021/2022 pracujeme a čoskoro ho zverejníme.

Ponuku kurzov na nový školský rok nájdete v eShope: https://www.1sjs.sk/shop/

 

Legenda k miestnostiam:

"V105" - Miestnosť v rámci elokovaného pracoviska Vazovova 14

"15" - Miestnosť v rámci pracoviska Palisády 38

"V" - skratka pre Vazovova 14