• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

 

Vážení poslucháči a záujemcovia o štúdium cudzích jazykov na Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava. Vítame Vás v internetovom obchode našej školy. Veríme, že si vyberiete spomedzi pestrej ponuky jazykových kurzov na školský rok 2021/2022.

V prípade otázok kontaktujte zástupkyňu a zástupcov riaditeľky za jednotlivé odbory:

  • anglický jazyk: PhDr. Eva Žitná, eva.zitna@1sjs.sk
  • nemecký, holandský a švédsky jazyk: PhDr. PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA, jan.markech@1sjs.sk
  • slovenský, čínsky, španielsky, kórejský, hebrejský, francúzsky, japonský, taliansky a ruský jazyk: PaedDr. Peter Gschweng, peter.gschweng@1sjs.sk

Ceny kurzov a poplatky sú uvedené pri jednotlivých kurzov, ale aj stránke  Ceny kurzov.

Pred kúpou 1. ročníka nie je potrebné absolvovať online zaraďovací test. Pred kúpou druhých a vyšších ročníkov záujemca absolvuje online zaraďovací test. Na základe výsledkov, ktoré zašle na adresu: onlinetest@1sjs.sk a následného odporúčania si kúpi kurz na príslušnej úrovni príslušného ročníka. Vstupné testy do 5. a do 7. ročníka sa budú administrovať v zmysle oznamu: https://www.1sjs.sk/2021/06/03/vstupne-testy-do-5-a-7-rocnika/

Učitelia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Petržalka si v rámci projektu jazykového vzdelávania učiteľov nekupujú kurz cez eShop, ale sa ohlásia priamo u svojho vyučujúceho.

Ceny kurzov platia na daný polrok školského roka.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Filtrovať podľa

V ľavom stĺpci si vyberte jazyk a nižšie môžte vybrať ďalšie kritériá výberu:

Slovenský jazyk - príprava na všeobecnú štátnicu

Cena:135.00 

Úroveň kurzu: C1
Typ Kurzu: PRÍPRAVNÝ NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNICU
Počet hodín: 1X4h
Dni výučby: streda
Čas výučby: 09:00 – 12:10
Miesto výučby: Palisády 38
Vyučujúci: Mgr. Jana Pajerová

Pridať do košíka