• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vážení poslucháči a záujemcovia o štúdium cudzích jazykov na Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava. Vítame Vás v internetovom obchode našej školy. Veríme, že si vyberiete spomedzi pestrej ponuky jazykových kurzov na školský rok 2020/2021.

V prípade otázok kontaktujte zástupkyne a zástupcu riaditeľky za jednotlivé odbory:

  • anglický jazyk: PhDr. Eva Žitná, eva.zitna@1sjs.sk
  • nemecký, holandský, švédsky a dánsky jazyk: PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA, jan.markech@1sjs.sk
  • slovenský, čínsky, španielsky, kórejský, hebrejský, francúzsky, japonský, taliansky a ruský jazyk: PhDr. Viktória Gerulová, PhD., viktoria.gerulova@1sjs.sk

Ceny kurzov a poplatky sú uvedené pri jednotlivých kurzov, ale aj stránke  Ceny kurzov.

Pred kúpou 1. ročníka nie je potrebné absolvovať online zaraďovací test. Pred kúpou druhých a vyšších ročníkov záujemca absolvuje online zaraďovací test. Na základe výsledkov, ktoré zašle na adresu: onlinetest@1sjs.sk si kúpi kurz na príslušnej úrovni príslušného ročníka.

Učitelia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja si v rámci projektu jazykového vzdelávania učiteľov nekupujú kurz cez eShop, ale sa ohlásia priamo u svojho vyučujúceho.

Ceny kurzov platia na daný polrok školského roka.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Filtrovať podľa

V ľavom stĺpci si vyberte jazyk a nižšie môžte vybrať ďalšie kritériá výberu:

Latinský jazyk