Prihláška

Ceny kurzov na 2. polrok 2020/2021

  • Žiak ZŠ a SŠ

    ak ste žiakom základnej a strednej školy, vložte nasledovný kupón: Cena-Ziaci-2020

  • Senior

  • VŠ, MD, RD, ID

    ak ste študentmi vysokej školy/univerzity, rodičia na rodičovskej/materskej dovolenke, alebo invalidní dôchodcovia, vložte nasledovný kupón: Cena-VS-MD-RD-ID-2020

  • Učiteľ BSK

  • Učiteľ BSK