Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov

1.1. Jazyková škola spracúva osobné údaje poslucháčov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1.2. Poslucháč resp. jeho zákonný zástupca svojím podpisom poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a i.) na účely vystavenia osvedčenia, vysvedčenia, potvrdenia, vyhotovenia zmluvy, faktúry a pod. a prehlasuje, že sa oboznámil s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov.

1.3. Poslucháč svojím podpisom dáva súhlas na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom.

1.4. Jazyková škola ďalej spracúva so súhlasom poslucháča resp. jeho zákonného zástupcu a) osobné údaje poskytnuté pri registrácii na kurz alebo kedykoľvek počas neho, b) osobné údaje za účelom absolvovania kurzu, vyhodnotenia kurzu a zasielania potrebných informácií, c) vyhotovovanie fotografií a videozáznamu a ich následné zverejnenie na webovom sídle školy, na nástenke školy a do publikačných materiálov a pre potreby prezentácie aktivít jazykovej školy pre verejnosť a v médiách.

1.5. Poslucháč, resp. jeho zákonný zástupca má možnosť súhlas kedykoľvek odvolať.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle školy www.1sjs.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Tieto “Pravidlá ochrany osobných údajov” sú platné od 01. januára 2020.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.