• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Povinné zverejňovanie

 

– objednávky, zmluvy, faktúry, ... ...

 

Objednávky


Objednávky

Zmluvy a Dodatky

Zmluvy a Dodatky  - uzatvorené po 01. 07. 2019

ČÍSLO DÁTUM VZNIKU ZMLUVA, DODATOK POD ČÍSLOM
1. 14. 05. 2021 Čiastková zmluva č. 14 k Rámcovej dohode č. 2021-243-LZM č. 14
2. 17. 02. 2020 Bilingválne gymnázium, Komenského 215, 038 52 Sučany , Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 40
3. 27. 01. 2020 Dodatok č.3 ku Zmluve o nájme na 2 nápojové automaty na kávu, Delikomat Slovensko s.r.o. č. 35
4. 09. 01. 2020 Dodatok č. 3 ku Zmluve č. 1/2009, Igor Spiegel - Spiegel, 1 snackový automat č. 38
5. 01. 01. 2020 Dallmayr Vending a Office, Dodatok č. 2 k Zmluve č. k Zmluve č. 163/2009, 1 nápojový automat č. 37
6. 09. 12. 2019 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny, ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava 1 č. 5
7. 06. 12. 2020 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08, Bratislava č. 32
8. 11. 11. 2019 Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu – SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie č. 3
9. 30. 10. 2019

Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky www.1sjs.sk

a

Zmluva na vytvorenie webovej stránky internetového obchodu – predaj Jazykovýcz kurzov Cloudee, s.r.o.

č. 31 a, a č. 31 b
10. 28. 10. 2019

Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, poistka č. 2406457055, Úrazové poistenie - Školák

č. 36
11. 12. 07. 2019 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení, Stabilita č. 30

Zmluvy a Dodatky

Faktúry


Faktúry

Verejné obstarávanie

Dátum zverejnenia zákazky
Názov zákazky – suma bez DPH
Dátum predloženia ponuky
Kontaktná osoba
06. 12. 2019

Obstarávanie výpočtovej techniky

https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

51 000,00 Eur

11. 12. 2019 do 10:30 hod.

Ing. Matej Meľo

02 482 641 39

matej.melo@region-bsk.sk

27. 11. 2019

Výzva na obstarávanie výpočtovej techniky

Cenová tabuľka

51 000,00 Eur

Zrušené

02. 12. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Matej Meľo

02 482 641 39

matej.melo@region-bsk.sk

19. 09. 2019

Výzva na predloženie ponuky, linoleum

19 275,00 Eur

30. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

16. 09. 2019

Výzva na predloženie ponuky, nábytok

11 459,27 Eur

24. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

15. 08. 2019

Výzva na predloženie ponuky, maľovanie

8 333,33 Eur

30. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

27. 07. 2018

Výzva na predloženie ponuky, oporný múr

30 000,00 Eur

10. 08. 2018 do 13.00 hod.

Magdaléna Rácová

0908391036

rac@1sjs.sk

04. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, výmena okien

9 759,87 Eur

11. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

15. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter

4 000,00 Eur

19. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

18. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, doplnenie škol. nábytku

7 254,72 Eur

26. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

22. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter_2

10 833,33 Eur

25. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

06. 05. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter_3

4 399, 68 Eur

09. 05. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

06. 05. 2019

Výzva na predloženie ponuky, výmena PVC krytín

16 765,42 Eur

09. 05. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk


Verejné obstarávanie

do roku 2017

– objednávky, zmluvy, faktúry, verejné súťaže do roku 2017

 


do roku 2017