• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Povinné zverejnovanie

– objednávky, zmluvy, faktúry, verejné súťaže

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo Predmet/Názov Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Objednávky

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Faktúry

Zmluvy

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Zmluvy