• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Taliansky Jazyk

Požívané učebnice

  1. ročník: Nuovo Espresso 1 L 1 -9
  2. ročník: Nuovo Espresso Italiano 1: L 10  
    Nuovo Espresso Italiano 2, Lekc. 1-6.
  3. ročník: Nuovo Espresso Italiano 2, L 7-10
    Nuovo Espresso Italiano 3, lekc. 1-4
  4. ročník: Nuovo Espresso Italiano 3, L 5-10

 

Udržiavací ročník B2: In italiano L 14-21

Prípravkový ročník: archív vyučujúceho

Konverzačný ročník B2: Qua e la per l´Italia L 1 - 10

Konverzačný ročník C1: Nuovo Espresso 5


Požívané učebnice

Kontakty, vyučujúci

PaedDr. Peter Gschweng - peter.gschweng@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci