• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Španielsky jazyk

Rámcové osnovy kurzov – Španielsky jazyk

Kurzy španielskeho jazyka majú raz do mesiaca intervenciu s rodeným lektorom.

Základný kurz:

Stredný kurz:

Vyšší kurz:

  Prípravné kurzy na štátnicu:


  Rámcové osnovy kurzov – Španielsky jazyk

  Požívané učebnice

  1. ročník: 4h Embarque 1 L1-16
  1. ročník: 3h Embarque 1 L1-14
  2. ročník: 4h Embarque 2 L1–16
  2. ročník: 3h Embarque 1 L15-16 Embarque 2 L1-12
  2.+ ročník: 3h Embarque 2 L13-20 Embarque 3 L1-2
  3. ročník: 4h Embarque 2 L17-18 Embarque 3 L1- 6
  4. ročník: 4h Embarque 3 L 7-10 Embarque 4 L1-4
  4. ročník: 3h Embarque 3 L 9-10 Embarque 4 L1-4
  1.vyšší ročník: Embarque 3 L4-10
  2.vyšší ročník: 4h Prisma C1 L3-12
  Konverzačný ročník: B2 Témy na referenčnej úrovni B2 a výber
  Konverzačný ročník: C1 Archív vyučujúceho a výber tém
  Udržiavací ročník: B2, C1 Internet, printové média a výber tém vyučujúceho


  Požívané učebnice

  Kontakty, vyučujúci

  PaedDr. Peter Gschweng - peter.gschweng@1sjs.sk


  Kontakty, vyučujúci