• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Ruský jazyk

Používané učebnice

  1. ročník: Raduga 1 (slovenská) L1 - 8
  2. ročník: Raduga 1/Raduga 2 (slovenská) L 9-10/L1-5
  3. ročník: Raduga 2 L 5 - 8
  4. ročník: Raduga 3 L 1 - 2

Vyšší ročník 1.: Raduga 3   L 3 - 4

Vyšší ročník 2.:  Raduga 1- 3  výber

Prípravkový ročník:  Raduga 1- 3 výber

Konverzačný ročník B2: archív vyučujúceho


Používané učebnice

Kontakty, vyučujúci

PaedDr. Peter Gschweng - peter.gschweng@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci