• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Kórejsky jazyk

Používané učebnice

  1. ročník  Kórejčina 1A
  2. ročník  Kórejčina 1B                                     
  3. ročník  Kórejčina 2A

Používané učebnice

Kontakty, vyučujúci

PhDr. Viktória Gerulová, PhD. - viktoria.gerulova@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci