• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Japonský jazyk

Používané učebnice

1. ročník Minna no Nihongo L 1 - 16 2. ročník Minna no Nihongo L14- 32 2.+ ročník Minna no Nihongo L33 -50 3. ročník Čúkjú he Ikó 1. vyšší ročník Minna no Nihongo Čukjú Konverzačný ročník B1-B2 archív učiteľa Udržiavací ročník B1 archív učiteľa

Používané učebnice

Kontakty, vyučujúci

PaedDr. Peter Gschweng - peter.gschweng@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci