• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Informácie o kurzoch

Označovanie kurzov/kódy kurzov

 

Podľa kódu kurzu a kódu času kurzu je možné určiť presný typ a vyučovací čas kurzu podľa nasledovných tabuliek.

Napr. kód kurzu 0202 0308, hrubo vyznačený v tabuľke, bude znamenať nasledovné:

02

02

03

08

JAZYK

ROČNÍK

POČET HOD./TÝŽDEŇ

PORADIE KURZU

01 = angličtina

01 = 1. ročník

03 = 3 hod./týždeň

1.

02 = nemčina

02 = 2. ročník atď.

04 = 4 hod./týždeň

2.

03 = francúzština

Až 07= v prípravke

 

3

04 = španielčina

   

4 – x.

05 = taliančina

08 – ekonomický

Pri 3. r. zákl. a vyššieho kurzu sa pred poradie vsunie číslo 3, napr. 0702 0331,1001 0331

06 = portugalčina

09 – konverzačný

07 = arabčina

10 – ET – firemné

 

08 = ruština

11 – prekl. prípravka

Pri repetitóriách/udržiavačkách a konverzačných kurz sa vsunie ročník, po ktorom
nasleduje kurz;
po ZK/ A2 0209 0321
po SK/ B2.1 0109 02410112 0241
po VK/ C1 0409 02610112 0261
po P/ C1-C20112 0271

09 = slovenčina pre cudzincov

12 – repetitórium

10 = japončina

13 – ZD

11 = hebrejčina

14 – Goethe Zertifikat B2

12 = čínština

15 – tl. prípravka

13 = indonézština

16 – základ. prípravka

14 = bulharčina

17 – Goethe Zertifikat C1

15 = latinčina

18 – právnická Aj

   

16 = maďarčina

19 – seniori

   

17 = švédčina

20 – svet práce

   

18 = kórejčina

21 – príprava na maturitu

   

19 = dánčina

22 = diaľkové

   

20 = kombinácia jazykov

23 – jazyk EÚ    

21 = holandčina

     

 

Vyučovanie ranných kurzov sa začína v čase od 07:30 do 08:30. Na Vazovovej je striedanie dní: pondelok-streda, utorok-štvrtok. Kód kurzu  = variabilný symbol. Napr. 0103 0401-11 je kurz anglického jazyka, tretí ročník so štyrmi vyučovacími hodinami v týždni v pondelok a štvrtok od 15:30 do 17:00 hod.