• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Hebrejský jazyk

Používané učebnice

1. ročník Hebrejčina od základov 1 L1-2
2. ročník Hebrejčina od základov 1 L2-4
2.+ ročník Hebrejčina od základov 1 L5-6


Používané učebnice

Kontakty, vyučujúci

PhDr. Viktória Gerulová, PhD. - viktoria.gerulova@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci