• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Francúzsky jazyk

Používané učebnice

  1. ročník:  Écho 1   L  1– 6
  2. ročník:  Écho 1   L  7–13
  3. ročník: Vite et bien 1 Výber lekcií
  4. ročník: Écho 2   L  1 – 6
  5. ročník: Écho 2   L  7 – 12
  6. ročník: Écho 2   L  9 – 12  Vite et bien 2  Výber lekcií

Udržiavací ročník C1: Vlastné materiály učiteľa

Seniorský kurz B2: Festival 2  L   20-24

Konverzačný ročník B2: Vlastné materiály učiteľa


Používané učebnice

Kontakty, vyučujúci

PaedDr. Peter Gschweng - peter.gschweng@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci