• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Čínsky jazyk

Používané učebnice

  1. ročník  New Practical Chinese Reader 1     L 1-12
  2. ročník  New Practical Chinese Reader 3     L 27- 32

      Konverzačný ročník B2 Vlastné materiály učiteľa


Používané učebnice

Kontakty, vyučujúci

PaedDr. Peter Gschweng - peter.gschweng@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci