• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Oznamy pre poslucháčov

2% z dane

Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, priatelia školy, milé kolegyne a milí kolegovia, pomôžte nám skvalitniť vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Obraciame sa na...

Jarné prázdniny

Vážení poslucháči, od pondelka 01. 03. do piatka 05. 03 2021 sú jarné prázdniny a nevyučuje sa. Začiatok vyučovania je v pondelok, 08. 03....

Pokračujúce kurzy

Vážení poslucháči, jazykové kurzy, z bohatej ponuky ktorých si môžete vybrať v našom internetovom obchode https://www.1sjs.sk/shop/ sú pokračovaním kurzov, ktoré sme otvorili začiatkom školského...

Ako sa liečiť, ak máte koronavírus

Bratislavský samosprávny kraj prináša prehľadné spracovanie manuálu, ako sa liečiť, ak máte koronavírus. Manuál vo formáte PDF nájdete tu.

Zápis kurzov v 2. polroku

Milé záujemkyne a milí záujemcovia o štúdium na Jazykovej škole, Palisády 38. 1. polrok aktuálneho školského roka trvá do piatku, 29. 01. 2021. Vyučovanie v 2....

Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu budeme od 11. 01. 2021 pokračovať v distančnej forme vyučovania. O prípadných zmenách Vás...