• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Oznamy pre poslucháčov

Ako sa liečiť, ak máte koronavírus

Bratislavský samosprávny kraj prináša prehľadné spracovanie manuálu, ako sa liečiť, ak máte koronavírus. Manuál vo formáte PDF nájdete tu.

Zápis kurzov v 2. polroku

Milé záujemkyne a milí záujemcovia o štúdium na Jazykovej škole, Palisády 38. 1. polrok aktuálneho školského roka trvá do piatku, 29. 01. 2021. Vyučovanie v 2....

Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu budeme od 11. 01. 2021 pokračovať v distančnej forme vyučovania. O prípadných zmenách Vás...

Šťastné a veselé Vianoce!

Kolektív zamestnancov Jazykovej školy, Palisády 38, Vám praje šťastné a veselé Vianoce!

Vianočné prázdniny

Vážení poslucháči, na základe rozhodnutia ministra z 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných...

Top učiteľka, top učiteľ cudzieho jazyka

Vážení poslucháči, dávame Vám do pozornosti prebiehajúcu anketu Top učiteľka/učiteľ cudzieho jazyka. Anketa prebieha do 30. 11. 2020. Podrobnejšie informácie a nominačný formulár nájdete...