Voľné dni a skúškové obdobie

V školskom roku 2021/2022 sa nevyučuje v nasledovných dňoch:

01. 09. 2021 (streda)

Štátny sviatok – Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. 09. 2021 (streda)

Deň pracovného pokoja – Sedembolestná Panna Mária

28. – 29. 10. 2021

Jesenné prázdniny

01. 11. 2021 (pondelok)

Deň pracovného pokoja – Sviatok  všetkých svätých  

02. 11. 2021 (utorok)

Riaditeľské voľno

03. 11. 2021 (streda)

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

17. 11. 2021 (streda)

Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu 

21. 12. 2021 (utorok)

Cvičná evakuácia školy

22. 12. 2021 (streda)

Riaditeľské voľno

23. 12. 2021 – 07. 01. 2022

Vianočné prázdniny, začiatok vyučovania: 10. 01. 2022 (pondelok)

04. 02. 2022 (piatok)

Polročné prázdniny, začiatok vyučovania: 07. 02. 2022 (pondelok)

28. 02. – 04. 03. 2022

Jarné prázdniny, začiatok vyučovania: 07. 03. 2022 (pondelok)

28. 03. 2022 (pondelok)

Riaditeľské voľno

13. 04. 2022 (streda)

Riaditeľské voľno

14. – 19. 04. 2022

Veľkonočné prázdniny, začiatok vyučovania: 20. 04. 2022 (streda)

01. 07. – 31. 08. 2022

Letné prázdniny, začiatok vyučovania: 05. 09. 2022 (pondelok)


Školský rok sa začína 01. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 06. septembra 2021 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 01. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). Posledný deň riadneho vyučovania podľa rozvrhu je 24. 06. 2022 (piatok). Letné prázdniny: 01. júl až 31. august 2022. Vyučovanie sa začne 5. septembra 2022 (pondelok). Prerokované v Pedagogickej rade a vydané dňa 25. 08. 2021

Skúškové obdobia v školskom roku 2021/2022

Skratky: ŠJS – štátna jazyková skúška, AJ – anglický jazyk, NJ – nemecký jazyk, RO – románsky odbor: románske jazyky (francúzsky, španielsky, taliansky) a slovanské jazyky (slovenčina pre cudzincov a ruský jazyk)

OKTÓBER 2021

19.

utorok

AJ

Písomná časť ŠJS: základná (externí záujemcovia)

20.

streda

NJ

Písomná časť ŠJS: základná (externí záujemcovia)

20.

streda

RO

Písomná časť ŠJS: základná (externí záujemcovia)


NOVEMBER 2021

09.

utorok

AJ

Písomná časť ŠJS: všeobecná, odborná a špeciálna (externí záujemcovia)

10.

streda

NJ

Písomná časť ŠJS: všeobecná, odborná a špeciálna (externí záujemcovia)

11.

štvrtok

RO

Písomná časť ŠJS: všeobecná a základná (externí záujemcovia) 

 

DECEMBER 2021

01.

streda

AJ

Ústna časť ŠJS: základná (externí záujemcovia)

14.

utorok

AJ

Ústna časť ŠJS: všeobecná, odborná a špeciálna (externí záujemcovia)

15.

streda

NJ

Ústna časť ŠJS: základná, všeobecná, odborná a špeciálna (externí záujemcovia)

16.

štvrtok

RO

Ústna časť ŠJS: všeobecná a základná (externí záujemcovia)

 

JANUÁR 2022

19. – 28. 01. 2022

Skúškový týždeň pre interných poslucháčov

Doplňovacie testy pre externých záujemcov 

 

FEBRUÁR 2022

15. – 16. 02. 2022

Skúšky Goetheho inštitútu (NJ) pre ext. poslucháčov (prihlášku zaslať do 15. 01. 2022)


APRÍL 2022

25.

pondelok

AJ

Písomná časť ŠJS: základná, odborná, špeciálna prekladateľská (interní)

26.

utorok

AJ

Písomná časť ŠJS: všeobecná, špeciálna tlmočnícka (interní)  

27.

streda

NJ

Písomná časť ŠJS: základná, všeobecná, odborná, špeciálna prekladateľská (interní) 

28.

štvrtok

RO

Písomná časť ŠJS: základná a všeobecná (interní)

 

JÚN 2022

06.

pondelok

AJ

Ústna časť ŠJS: základná, špeciálna prekladateľská a tlmočnícka (interní)

07.

utorok

AJ

Ústna časť ŠJS: všeobecná (interní)

08.

streda

AJ

Ústna časť ŠJS: všeobecná (interní)

08.

streda

NJ

Ústna časť ŠJS: všeobecná, základná, odborná a špeciálna (interní)

06. – 10. 06. 2022

Románske a slovanské jazyky: Ústna časť ŠJS: základná a všeobecná 

14. – 15. 06. 2022

Skúšky Goetheho inštitútu (NJ) - inter. poslucháči (prihlášku zaslať do 15. 05. 2022)  

14. – 24. 06. 2022

Skúškový týždeň pre interných poslucháčov 

14. – 24. 06. 2022

Doplňovacie testy pre nových záujemcov

 Prerokované v Pedagogickej rade a vydané dňa 25. 08. 2021

Skúšobné a voľné dni 2021_2022_fin.pdf