• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročníky

Záujemcovia o štúdium cudzích jazykov, ktorí nemajú žiadne, resp. len minimálne znalosti jazyka, začínajú so štúdiom od prvého ročníka. Ponuka prváckych kurzov je k v eShop-e školy: https://1sjs.sk/shop/. Pred kúpou prváckeho kurzu NIE JE potrebné absolvovať online test. V prípade otázok kontaktujte zástupkyne a zástupcu riaditeľky za jednotlivé jazyky:

JAZYKY

OSOBA/KONTAKT

anglický

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk

holandský, nemecký a švédsky

PhDr. PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA

jan.markech@1sjs.sk

čínsky, francúzsky, hebrejský, japonský, kórejský, ruský, slovenský (pre cudzincov), španielsky a taliansky

PaedDr. Peter Gschweng

peter.gschweng@1sjs.sk