• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Prijimanie poslucháčov na školský rok 2020/2021

 

Jazyková škola organizuje a ponúka kurzy v dvoch budovách: Palisády 38 a elokované pracovisko Vazovova 14, obe v centre Bratislavy s dobrou dostupnosťou. Zápis do kurzov sa bude kvôli stále pretrvávajúcej situácii realizovať najmä prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu), ktorého odkaz nájdete na stránke www.1sjs.sk – na hornej lište úplne vpravo. Jeho súčasťou je ponuka všetkých jazykových kurzov školy, ktorých prehľad nájdete aj v sekcii „Rozvrh hodín“ https://1sjs.sk/rozvrh-hodin/.

Záujemcovia bez akýchkoľvek znalostí jazyka sa automaticky zapíšu do prvých ročníkov príslušných jazykov.

Záujemcovia na inej jazykovej úrovni (A1 – C1) majú možnosť pristúpiť v nasledujúcom  školskom roku  do už existujúcich kurzov na základe vykonania online testu vo vybranom kurze. Online testy sú umiestnené v sekcii „Organizácia štúdia“, konkrétne v časti „Informácie“ na spodku tejto sekcie https://1sjs.sk/online-testy/. Vyberte si kurz jazyka, ktorý Vám úrovňou a časovo vyhovuje. Ak si neviete rady, kontaktuje zástupcov riaditeľky za príslušný jazyk:

JAZYK

KONTAKT

MENO A PRIEZVISKO

E-MAIL

·       anglický

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk

·       nemecký

·       holandský

·       dánsky

·       švédsky

PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA

jan.markech@1sjs.sk

·       slovenský pre cudzincov

·       ruský

·       francúzsky

·       taliansky

·       španielsky

·       arabský

·       hebrejský

·       japonský

·       čínsky

·       kórejský

·       latinský

PhDr. Viktória Gerulová, PhD.

viktória.gerulova@1sjs.sk

 

Vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom absolvujú poslucháči online zaraďovacie testy.

Po odvolaní mimoriadnej situácie bude možné si testy napísať aj prezenčne, u konkrétneho vyučujúceho, o kurz ktorého máte záujem. Pred zápisom kurzu  sa oboznámte s Vnútorným poriadkom školy https://1sjs.sk/vnutorny-poriadok/ a Všeobecnými obchodnými  podmienkami  https://1sjs.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/