Prijímanie poslucháčov na školský rok 2021/2022

 

Jazyková škola organizuje a ponúka kurzy v dvoch budovách: Palisády 38 a elokované pracovisko Vazovova 14, obe v centre Bratislavy s dobrou dostupnosťou. Zápis do kurzov sa bude realizovať najmä prostredníctvom internetového obchodu, ktorého odkaz nájdete na stránke www.1sjs.sk. Jeho súčasťou je ponuka všetkých jazykových kurzov školy. Záujemcovia bez akýchkoľvek znalostí jazyka sa automaticky zapíšu do prvých ročníkov príslušných jazykov. Záujemcovia na inej jazykovej úrovni (A1 – C1) majú možnosť pristúpiť v nasledujúcom školskom roku do už existujúcich kurzov na základe vykonania online testu vo vybranom kurze. Online testy sú umiestnené v sekcii „Organizácia štúdia“, konkrétne v časti „Informácie“ na spodku tejto sekcie https://1sjs.sk/online-testy/. Vyberte si kurz jazyka, ktorý Vám úrovňou a časovo vyhovuje. Ak si neviete rady, kontaktuje zástupcov riaditeľky za príslušný jazyk:

JAZYKKONTAKT

· anglický

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk

· nemecký

· holandský

· švédsky


PhDr. PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA


jan.markech@1sjs.sk

· slovenský pre cudzincov

· ruský

· francúzsky

· taliansky

· španielsky

· arabský

· hebrejský

· japonský

· čínsky

· kórejský

· latinský

PaedDr. Peter Gschweng

peter.gschweng@1sjs.sk

 

Poslucháči/záujemcovia o štúdium absolvujú online zaraďovacie testy.

Pred zápisom kurzu sa oboznámte s Vnútorným poriadkom školy https://1sjs.sk/vnutorny-poriadok/ a Všeobecnými obchodnými podmienkami https://1sjs.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/