Prijímanie poslucháčov na školský rok 2023/2024

Jazyková škola organizuje a ponúka kurzy v dvoch budovách: Palisády 38 a elokované pracovisko Vazovova 14, obe v centre Bratislavy s dobrou dostupnosťou. Zápis do kurzov sa realizuje najmä prostredníctvom internetového obchodu, ktorého odkaz nájdete na stránke www.1sjs.sk. Jeho súčasťou je ponuka všetkých jazykových kurzov školy. 

Záujemcovia bez akýchkoľvek znalostí jazyka sa automaticky zapíšu do prvých ročníkov príslušných jazykov. 

Záujemcovia na jazykovej úrovni A1 – C1 majú možnosť pristúpiť v nasledovnom školskom roku do kurzov na základe vykonania prezenčného testu vo vybranom kurze u konkrétneho učiteľa. Prezenčné testovanie si uchádzač dohodne u príslušného zástupcu riaditeľa, ktorý v spolupráci s konkrétnym učiteľom daného kurzu určí poslucháčovi termín na prezenčné testovanie. Prezenčné testovanie je spoplatnené v zmysle cenníka jazykovej školy. Online testy neslúžia ako podklad na prijatie poslucháča do vyššieho ročníka, majú len orientačný stimul o zvládnutí jazyka na príslušnej jazykovej úrovni (https://1sjs.sk/online-testy/). Vyberte si kurz jazyka, ktorý Vám úrovňou a časovo vyhovuje. Ak si neviete rady, kontaktuje zástupcov riaditeľky za príslušný jazyk:


JAZYK

KONTAKT

anglický

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk

nemecký
španielsky
taliansky
francúzsky
 švédsky 

 

PaedDr. Peter Gschweng

 

peter.gschweng@1sjs.sk

slovenčina ako cudzí jazyk
ruský jazyk 
arabský
hebrejský
japonský
čínsky
kórejský
latinský

grécky

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

roman.kvapil@1sjs.sk 

Online testy slúžia poslucháčom iba na orientačnú informáciu, akú majú úroveň podľa SERR v danom jazyku. Na základe výsledku online testu nemôže byť poslucháč zaradený do jazykového kurzu. 

Prezenčné testovanie do 1. vyššieho (5. ročník) a prípravného kurzu na štátne jazykové skúšky pre externých záujemcov sa organizuje koncom júna a začiatkom septembra podľa informácii na webovej stránke.  

Prezenčné testovanie do 2., 3. a 4. ročníkov sa uskutočňuje priamo u učiteľa, ktorého kurz chce poslucháč navštevovať. O vykonanie testu u zvoleného učiteľa musí záujemca požiadať písomnou formou alebo elektronicky (emailom) príslušného zástupcu riaditeľa.

Pred zápisom kurzu sa oboznámte s Vnútorným poriadkom školy https://1sjs.sk/vnutorny-poriadok/ a Všeobecnými obchodnými podmienkami https://1sjs.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.