Prijímanie poslucháčov na školský rok 2023/2024

Jazyková škola organizuje a ponúka kurzy v dvoch budovách: Palisády 38 a elokované pracovisko Vazovova 14, obe v centre Bratislavy s dobrou dostupnosťou. Zápis do kurzov sa realizuje najmä prostredníctvom internetového obchodu, ktorého odkaz nájdete na stránke www.1sjs.sk. Jeho súčasťou je ponuka všetkých jazykových kurzov školy.

Záujemcovia bez akýchkoľvek znalostí jazyka sa automaticky zapíšu do prvých ročníkov príslušných jazykov. 

Záujemcovia na inej jazykovej úrovni (A1 – C1) majú možnosť pristúpiť v nasledujúcom školskom roku do už existujúcich kurzov na základe vykonania online testu vo vybranom kurze. Online testy sú umiestnené v sekcii „Organizácia štúdia“, konkrétne v časti „Informácie“ na spodku tejto sekcie https://1sjs.sk/online-testy/. Vyberte si kurz jazyka, ktorý Vám úrovňou a časovo vyhovuje. Ak si neviete rady, kontaktuje zástupcov riaditeľky za príslušný jazyk:JAZYK

KONTAKT

anglický

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk

francúzsky
nemecký
španielsky
taliansky
švédsky 

 

PaedDr. Peter Gschweng

 

peter.gschweng@1sjs.sk

slovenčina ako cudzí jazyk
ruský jazyk 
arabský
hebrejský
japonský
čínsky
kórejský
latinský

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

roman.kvapil@1sjs.sk 

Poslucháči/záujemcovia o štúdium absolvujú online zaraďovacie testy. Prezenčne sa konajú vstupné testy do 1. vyššieho (5. ročník) a prípravného kurzu na štátne jazykové skúšky pre externých záujemcov koncom júna a začiatkom septembra v budove školy.

Pred zápisom kurzu sa oboznámte s Vnútorným poriadkom školy https://1sjs.sk/vnutorny-poriadok/ a Všeobecnými obchodnými podmienkami https://1sjs.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.