Prijímanie poslucháčov na školský rok 2021/2022

Jazyková škola organizuje a ponúka kurzy v dvoch budovách: Palisády 38 a elokované pracovisko Vazovova 14, obe v centre Bratislavy s dobrou dostupnosťou. Zápis do kurzov sa realizuje najmä prostredníctvom internetového obchodu, ktorého odkaz nájdete na stránke www.1sjs.sk. Jeho súčasťou je ponuka všetkých jazykových kurzov školy. 

Záujemcovia bez akýchkoľvek znalostí jazyka sa automaticky zapíšu do prvých ročníkov príslušných jazykov. 

Záujemcovia na inej jazykovej úrovni (A1 – C1) majú možnosť pristúpiť v nasledujúcom školskom roku do už existujúcich kurzov na základe vykonania online testu vo vybranom kurze. Online testy sú umiestnené v sekcii „Organizácia štúdia“, konkrétne v časti „Informácie“ na spodku tejto sekcie https://1sjs.sk/online-testy/. Vyberte si kurz jazyka, ktorý Vám úrovňou a časovo vyhovuje. Ak si neviete rady, kontaktuje zástupcov riaditeľky za príslušný jazyk:

JAZYKKONTAKT

 anglický

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk

nemecký
holandský
švédsky

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

roman.kvapil@1sjs.sk 

slovenský pre cudzincov
ruský 
francúzsky
taliansky
španielsky
arabský
hebrejský
japonský
čínsky
kórejský
latinský


PaedDr. Peter Gschweng


peter.gschweng@1sjs.sk

 

Poslucháči/záujemcovia o štúdium absolvujú online zaraďovacie testy.

Pred zápisom kurzu sa oboznámte s Vnútorným poriadkom školy https://1sjs.sk/vnutorny-poriadok/ a Všeobecnými obchodnými podmienkami https://1sjs.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/