Ostatné poplatky

Školský rok 2021/2022:

 

Na základe písomnej žiadosti (poslať elektronicky na info@1sjs.sk) vykonávame tieto úkony:

Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka pre osoby, ktoré v JŠ neštudujú:

40 €

Potvrdenie v cudzom jazyku:

20 €/ str.

Odpis vysvedčenia:

10 €

Odpis osvedčenia:

5 €

Posúdenie zahraničného jazykového certifikátu:

25 €

Individuálne konzultácie k štátnym jazykovým skúškam:

25 € / 60 minút

Diagnostický test pred štátnou jazykovou skúškou:

10 €


Postupové / Vstupné testy:

prezenčne 5 €  (elektronicky zdarma)

 

Údaje pre platbu bankou:

 • číslo účtu v tvare IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225
 • variabilný symbol: 111,
 • konštantný symbol: 308,
 • v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko (povinný údaj k identifikácii platby).

 

Ročníky rozšírené o prípravu na skúšky nemeckého (GI-Zertifikate):

Zvýšenie na polrok o:

GI B1 – A1 – B1 

5 € (na rok o 10,00 €)

GI B2 - B2

6,50 € (na rok o 13,00 €)

 GI C1 – C1 

7,50 € (na rok o 15,00 €)

Kurzy rozšírené o vyučovacie hodiny so zahraničným lektorom: 

Zvýšenie na polrok o:

A2-C1 (2. – 7. ročník, udržiavacie a konverzačné kurzy)

10,00 €

Údaje pre platbu bankou:

 • číslo účtu v tvare IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225
 • variabilný symbol: číslo kurzu,
 • konštantný symbol: 308,
 • v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko (povinný údaj k identifikácii platby).

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné uviesť ako platcu meno a priezvisko a variabilný symbol. 

ÚHRADY ZA MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY budú zverejnené na webovom sídle školy www.1sjs.sk 

Dar do občianskeho združenia školy na 1. polrok 10 €.

Údaje pre platbu bankou:

 • číslo účtu v tvare IBAN: SK69 7500 0000 004007900579,
 • variabilný symbol: číslo kurzu,
 • konštantný symbol: 308,
 • v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko (povinný údaj k identifikácii platby).

Ine poplatky_2021_2022

Poplatky platné od 01. 09. 2021.