Oxford Test of English

4 zručnosti, 3 úrovne, 2 hodiny, 1 test

Jazyková škola na Palisádach 38 v Bratislave ponúka všetkým záujemcom možnosť vykonať skúšku z anglického jazyka a získať celosvetovo uznávaný certifikát.

OXFORD TEST OF ENGLISH:

 • je medzinárodne uznávaný certifikát z angličtiny
 • udeľuje sa na základe počítačovo adaptívneho testu všeobecnej angličtiny
 • vyvinula ho spoločnosť Oxford University Press a certifikovala University of Oxford
 • dá sa využiť ako súčasť žiadostí o zamestnanie alebo štúdium v zahraničí
 • je určený pre širokú verejnosť
 • je možné ho vykonať na úrovniach A2, B1, B2
 • hodnotí všetky štyri jazykové kompetencie: počúvanie, písanie, čítane a rozprávanie

Počítačová adaptívnosť testu znamená, že testovací program v moduloch čítania a počúvania prispôsobuje obťažnosť na základe už zodpovedaných otázok, čím sa celý proces urýchli.

AKO VYKONAŤ SKÚŠKU:

 • prihlásiť sa najneskôr dva týždne pred termínom testovania
 • prísť v stanovenom termíne na Palisády 38 s občianskym preukazom
 • vykonať online test
 • test trvá dve hodiny
 • presné organizačné pokyny a informácie vám zašleme po prihlásení a uhradení poplatku za test (na e-mailovú adresu, s ktorou ste sa zaregistrovali na OXFORD TEST OF ENGLISH)

POPLATKY:

 • Poplatok za test: 85 €
 • Čiastku prosím zaplaťte na účet č. IBAN SK16 8180 0000 0070 0047 2333 , VÚB banka, VS 1001, v poznámke uveďte svoje meno a priezvisko (poštová poukážka v kancelárii školy).
 • možnosť konzultácií pred skúškou pre prihlásených záujemcov v školou stanovenom termíne (konzultácie nie sú zahrnuté v cene)
 • Kópiu potvrdenia o zaplatení a prihlášku doručte do dátumu uzávierky prihlášok (najneskôr dva týždne pred skúškou) na adresu Jazykovej školy v Bratislave, Palisády 38, 811 06 Bratislava, fax.: 02/ 5441 0648

CERTIFIKÁT:

 • Oxfordská univerzita doručí výsledky testu do 14 dní
 • na certifikáte je uvedené hodnotenie uchádzača v každej zo štyroch kompetencií osobitne (počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie)
 • hodnotí sa podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR)

 

Zoznam inštitúcií na celom svete, ktoré akceptujú OXFORD TEST OF ENGLISH :

https://elt.oup.com/feature/global/oxford_test_of_english/recognition?cc=sk&selLanguage=sk

Viac informácií o certifikáte získate na adrese:

https://elt.oup.com/feature/global/oxford_test_of_english/?cc=sk&selLanguage=sk

INFORMÁCIE O ÚROVNIACH CERTIFIKÁTU:

A2

Zodpovedá stupňu A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – začiatočník.

Absolvent rozumie najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte bežných tém ako napr. rodina, práca, nakupovanie, moje mesto. Orientuje sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku. Dokáže nadviazať spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je preňho náročné. Dokáže napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.

B1 (nižší stupeň maturity)

Zodpovedá stupňu B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – samostatný používateľ jazyka.

Absolvent rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy z oblastí jemu blízkych (práca, škola, rodina, voľný čas…). Zvládne situácie, s ktorými sa možno stretnúť na cestách v krajinách danej jazykovej oblasti. Vie sa jednoducho a súvisle vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Vie opísať skúsenosti a udalosti, popísať sny, nádeje a ciele a krátko objasniť svoje plány a názory.

B2 (vyšší stupeň maturity)

Zodpovedá stupňu B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Absolvent rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami, v oblasti svojej špecializácie rozumie aj odborným diskusiám. Dokáže sa dorozumieť natoľko spontánne a plynulo, že je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka bez toho, aby to zaťažovalo oboch hovoriacich. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém a uviesť výhody a nevýhody rozličných možností.

Ďalšie informácie:

eva.zitna@1sjs.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.