DIPLOMY DELE

Príprava poslucháčov prebieha v kurzoch v rámci vyučovania.

Začíname od 2. ročníka úrovňou A2 podľa referenčného rámca. Vyučovanie vedie slovenský a španielsky lektor. Poslucháči dostávajú osobitné materiály. Španielsky lektor sa venuje najmä nácviku komunikácie, písomnému prejavu a kultúrnym informáciám.

DELE A2 základný stupeň – lingvistická kompetencia na úrovni základnej komunikácie

DELE B1 stredný stupeň - lingvistická kompetencia v bežných situáciách každodenného života, ktoré si nevyžadujú znalosť špecializovaného jazyka.

DELE B2 stredný stupeň – lingvistická kompetencia v bežných situáciách každodenného života, ktoré si nevyžadujú znalosť špecializovaného jazyka.

DELE C1 vyšší stupeň - lingvistická kompetencia v situáciách, ktoré vyžadujú pokročilú úroveň znalostí španielskeho jazyka, rovnako aj kultúrne poznatky.

Miesto konania skúšok a zápis:

Aula Cervantes

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Gondova 2

811 02 Bratislava