Medzinárodné skúšky DELF a DALF sa podľa oznámenia FI zo dňa 30.4.2009 budú konať len v ich inštitúcii.

Toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu celkovej reorganizácie skúšok.

Z uvedeného dôvodu naša škola od doručenia oznámenia dňa 11.5.2009 viac prihlášky na skúšky neprijíma.

Od septembra 2006 je DELF a DALF zharmonizovaný podľa európskeho referenčného rámca jazykov t. j.

DELF = A1, A2, B1, B2

DALF = C1, C2