Ceny kurzov

Ceny kurzov platia od 1. 10. 2021
Uvedené ceny sú za jazykový kurz v trvaní polroka
od 1. 2. do 30. 6. 2022

Počet hodín týždenne

Poslucháči
dospelí

Seniori v seniorskom kurze*

Žiaci ZŠ a SŠ

VŠ, MD, RD,  ID**

2 hodiny týždenne
(v polroku celkom cca. 44 hodín)

90 €

80 €

80 €

80 €

3 hodiny týždenne
(v polroku celkom cca. 57 hodín)

115 €

105 €

105 €

107,50 €

4 hodiny týždenne
(v polroku celkom cca. 80 hodín)

145 €

120 €

120 €

130 €

5 hodín týždenne
(v polroku celkom cca. 100 hodín)

170 €

/

145 €

150 €

6 hodín týždenne
(v polroku celkom cca. 114 hodín)

195 €

/

175 €

180 €

8 hodín týždenne
(v polroku celkom cca. 150 hodín)

235 €

/

210 €

215 €

12 hodín týždenne
(v polroku celkom cca. 228 hodín)

325 €

/

305 €

305 €

Abiturientsky kurz  (intenzívny)
18 hodín týždenne
(v polroku celkom cca. 340 hodín)

420 €

/

395 €

400 €

Intenzívny kurz 25 hodín týždenne (pre cudzincov)
(v polroku celkom cca. 470 hodín)

625 €

/

625 €

625 €


Uvedené ceny sú za kurz na celý polrok. Súčasťou ceny je zápisné 20 €, ktoré sa pri žiadosti o vrátenie školného nevracia. Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. 

Pri intenzívnom kurze - 25 hodín týždenne - je zápisné 25 €, ktoré sa pri žiadosti o vrátenie školného nevracia.

Počty hodín sú približné, vždy v závislosti od počtu prázdninových dní a štátnych sviatkov.  Počet poslucháčov v skupine sa riadi vyhláškou o jazykovej škole (321/2008)

* Školné pre seniorov: 

  • Uvedené sumy sú pre poslucháčov nad 55 rokov (k 1. 9. 2021) v seniorských kurzoch mimo hlavný vyučovací čas, t. j. od 7:30 do 15:30, v riadnom vyučovacom čase platí plná suma.
  • Poslucháči do 55 rokov v seniorských kurzoch platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.
  • Seniori v hlavnom vyučovacom čase (od 15:30) platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.

** VŠ – študent VŠ-denného štúdia // MD, RD – materská a rodičovská dovolenka // ID – invalidný dôchodca                           

Výšku úhrady (školné a zápisné) upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2021 s účinnosťou od 1. 10. 2021. 

Zápis je ukončený, ak poslucháč resp. jeho zákonný zástupca uhradí poplatok najneskôr do nástupu na vyučovanie. 

Bez úhrady nie je možné kurz navštevovať.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.