Ceny kurzov

Ceny kurzov od 1. 10. 2021 do 31. 1. 2022

Počet hodín

Poslucháči
dospelí

Seniori v senior. kurze*

Žiaci ZŠ a SŠ

VŠ, MD, RD,  ID**

2 hodiny týždenne

90 €

80 €

80 €

80 €

3 hodiny týždenne

115 €

105 €

105 €

107,50 €

4 hodiny týždenne

145 €

120 €

120 €

130 €

5 hodín týždenne

170 €

/

145 €

150 €

6 hodín týždenne

195 €

/

175 €

180 €

8 hodín týždenne

235 €

/

210 €

215 €

12 hodín týždenne

325 €

/

305 €

305 €

Abiturientsky (intenzívny) kurz
18 hodín týždenne

420 €

/

395 €

400 €

Intenzívny kurz 25 hodín týždenne

625 €

/

625 €

625 €


Uvedené ceny sú za kurz na celý polrok. Súčasťou ceny je zápisné 20 €, ktoré sa pri žiadosti o vrátenie školného nevracia.

Pri intenzívnom kurze - 25 hodín týždenne - je zápisné 25 €, ktoré sa pri žiadosti o vrátenie školného nevracia. 

Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. 

* Školné pre seniorov: 

  • Uvedené sumy sú pre poslucháčov nad 55 rokov (k 1. 9. 2021) v seniorských kurzoch mimo hlavný vyučovací čas, t. j. od 7:30 do 15:30, v riadnom vyučovacom čase platí plná suma.
  • Poslucháči do 55 rokov v seniorských kurzoch platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.
  • Seniori v hlavnom vyučovacom čase (od 15:30) platia sumu ako „Poslucháči – dospelí“.

** VŠ – študent VŠ-denného štúdia // MD, RD – materská a rodičovská dovolenka // ID – invalidný dôchodca                           

Výšku úhrady (školné a zápisné) upravuje VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2021 s účinnosťou od 1. 10. 2021.

Zápis je ukončený, ak poslucháč resp. jeho zákonný zástupca uhradí poplatok najneskôr do nástupu na vyučovanie.

Bez úhrady nie je možné kurz navštevovať.