• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

ONLINE TESTY

 

Vážení záujemcovia o štúdium v Jazykovej škole, Palisády 38. Vítame Vás v sekcii online zaraďovacieho testovania našej internetovej stránky, ktoré Vám pomôže pri zadefinovaní konkrétneho stupňa Vašej jazykovej úrovne a následnom zvolení si zodpovedajúceho kurzu. Nižšie nájdete zoznam jazykov a príslušnú úroveň v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Postupujte podľa informácií, ktoré sú pre každý jazyk špecifické. Nasledujúca tabuľka Vám pomôže pri prepojení výsledkov Vášho online testu s našou ponukou jazykových kurzov, ktorú nájdete na internetovej stránke školy v sekcii eShop, res. Rozvrh hodín. Na základe dosiahnutej úrovne si môžete vybrať navrhovaný ročník, resp. si upevniť gramatiku a lexiku dosiahnutej úrovne. Želáme Vám veľa úspechov a tešíme sa na osobné stretnutie s Vami v jazykových kurzoch našej školy! Online testy sú zdarma.

 

Vstupné testy do 1. vyšších ročníkov (5. ročník) a prípravných ročníkov na štátnu jazykovú skúšku
(7. ročník) sa konajú len prezenčne v priestoroch školy. Obvykle posledný júnový a prvý septembrový týždeň (presný dátum bude vždy vopred zverejnený v časti Oznamy poslucháčom), príp. neskôr priamo u vyučujúceho.

 

DOSIAHNUTÁ ÚROVEŇ V ONLINE TESTE

NAVRHOVANÝ ROČNÍK

NAVRHOVANÝ ROČNÍK PRE POSLUCHÁČOV, KTORÍ SI CHCÚ UPEVNIŤ GRAMATIKU A LEXIKU na požadovanej úrovni

s jazykom začínam bez akýchkoľvek znalostí, som absolútny začiatočník, nepotrebujem testovanie

1.

A1

2.

A2

3.

2.

B1

4.

3.

B2

1.vyšší  (5.)

4.

B2.2

a. 2.vyšší  (6.)

b. prípravný ročník na základnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS)

1.vyšší ( 5.)

C1, C2

a. prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS)

b. prípravný ročník na  odbornú ŠJS.,

c. prípravný ročník na  prekladateľskú/tlmočnícku ŠJS

a. 2.vyšší (6.)

b. prípravný ročník na

        základnú ŠJS

 

 

Nemecký jazyk

 1. Na vypracovanie testu si odporúčame vyhradiť približne 20-30 minút času.
 2. V nižšie uvedenej tabuľke si vyberte konkrétnu úroveň, ktorú si chcete otestovať.
 3. Test spustíte buď nakopírovaním a vložením linku do internetového prehliadača, alebo podržaním klávesy CTRL + súčasným kliknutím na konkrétny link.
 4. Následne sa otvorí stránka testu s úvodnými informáciami, na spodnej časti ktorej sa nachádza sivo (úrovne A1 – B1), resp. červeno (úrovne B2 – C1) sfarbená možnosť „Test starten“, na ktorú je potrebné kliknúť, čím sa spustí samotný test.
 5. V hornej časti okna sa nachádza numerická škála otázok testu. Jednotlivé úrovne môžu pozostávať z 25 (úrovne B2 – C1) alebo z 48 (úrovne A1 – B1) otázok.
 6. Pozorne si prečítajte otázku a k nej prislúchajúce možnosti odpovede. Keď chcete prejsť na ďalšiu otázku, vyvoláte ju kliknutím na číslo 1-48 v hornej časti testového poľa, resp. presúvaním sa šípkovými kurzormi. Ak neviete odpovedať, otázku preskočte.
 7. Po zodpovedaní všetkých otázok zvoľte sivo sfarbenú možnosť „Test beenden“ (ukončiť test), ktorá sa nachádza na spodnej časti testu.
 8. Následne kliknite na tlačidlo „Ergebnis senden“ (zaslať výsledok) a dostanete sa k formuláru, ktorý vyplňte a pošlite na mailovú adresu: onlinetest@1sjs.sk 
 9. Test nemusíte ukončiť celý, iba po úroveň vašich vedomostí. Buďte čestní a úprimní.
 10. Následne Vás budeme kontaktovať s odporúčaním konkrétneho kurzu.

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

nemecký

A1.1

https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=a11

onlinetest@1sjs.sk 

A1.2

A2.1

https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=a21

A2.2

B1.1

https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=b11   

B1.2

B2.1

https://www.hueber.de/sicher/oet?niveau=b21

B2.2

https://www.hueber.de/sicher/oet?niveau=b22

C1.1

https://www.hueber.de/sicher/oet?niveau=c11

C1.2

https://www.hueber.de/sicher/oet?niveau=c12

 

 

Anglický jazyk

 1. Poslucháči, ktorí sú úplní začiatočníci, test neabsolvujú. Prihlasujú sa na kurzy do 1.ročníka. Môžu si vybrať podľa počtu hodín (3 alebo 4 hodiny týždenne), podľa dní a vyučovacieho času.
 2. Poslucháči, ktorí sa považujú za falošných začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých a svoju úroveň odhadujú ako A1, A1+, A2, B1 a B1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, si v rámci online testovania napíšu zaraďovací test (placement test), ktorý im na záver vyhodnotí skóre dosiahnutých bodov, a podľa toho aj úroveň. Zaraďovacie testy, ktoré sú na vyššej jazykovej úrovni a pozostávajú z dvoch častí, budú písať aj poslucháči na odhadovaných úrovniach B2, C1 a C2.
 3. V nižšie uvedenej tabuľke si vyberte konkrétnu úroveň, ktorú si chcete otestovať.
 4. Informácia o dosiahnutej úrovni Vám pomôže pri zvolení si správneho ročníka jazykového kurzu, pričom Vám môže pomôcť aj prevodová tabuľka (o tom, ktorá úroveň zodpovedá danému ročníku), ktorá sa nachádza v úvode sekcie online testovania.

AK JE VAŠA ÚROVEŇ NIŽŠIA AKO B2

 1. Ako postupovať pri písaní online zaraďovacieho – placement testu, ak je Vaša úroveň nižšia ako úroveň B2? Test spustíte nakopírovaním a vložením linku do internetového prehliadača. Link pre odhadované úrovne A1+, A2, B1 a B1+ je https://www.englishtag.com/tests/level_test.asp
 2. Test má 50 položiek a dĺžka jeho trvania je maximálne 30 minút. Na konci testu sa Vám objaví nápis Test result, na ktorý kliknete a objaví sa Vám výsledok, teda zaradenie do príslušnej úrovne.
 3. Výsledok skopírujte stlačením CTRL+C, alebo stlačením prt sc (print screen), ktorý vložíte do mailu stlačením CTRL+V.
 4. V prípade, že ste si podľa dosiahnutého výsledku, našej prevodovej tabuľky (o tom, ktorá úroveň zodpovedá danému ročníku) a nášho rozvrhu premysleli, na ktorý kurz chcete nastúpiť, môžete zrealizovať jeho nákup cez e-shop. Potom pošlite informácie o výsledku a zvolenom kurze na mailovú adresu – onlinetest@1sjs.sk. Ak sa nebudete vedieť rozhodnúť, pani zástupkyňa Vám na základe výsledku poradí.
 5. Ak by Váš výsledok bol B2 alebo C1, môžete postupovať podľa inštrukcií nižšie.

AK JE VAŠA ÚROVEŇ B2, C1 alebo C2

 1. Ak je Vaša úroveň B2 alebo vyššia, čo znamená, že by ste sa mohli prihlásiť napríklad na prípravný kurz na všeobecnú štátnicu (ďalšie možnosti vidíte v našej prevodovej tabuľke), budete absolvovať dva online testy, ktoré túto úroveň preveria.
 2. Prvý test bude zameraný na gramatiku a slovnú zásobu (trvanie cca 10 minút), druhý test bude zameraný na počúvanie s porozumením (trvanie cca 20 minút).
 3. Test spustíte nakopírovaním a vložením linku do internetového prehliadača: https://www.examenglish.com/leveltest/index.php
 1. Na hornej lište si najprv nájdite Grammar and Vocabulary Test. Po jeho skončení vypíšete svoje meno, priezvisko a mailovú adresu, pričom výsledok Vám okamžite príde na Vami uvedenú adresu. Tým istým spôsobom postupujete pri druhom teste – Listening. Takisto si po jeho skončení vypíšte meno a mailovú adresu, na ktorú Vám príde výsledok. V prípade, že ste si podľa dosiahnutého výsledku, našej prevodovej tabuľky (o tom, ktorá úroveň zodpovedá danému ročníku) a nášho rozvrhu premysleli, na ktorý kurz chcete nastúpiť, môžete zrealizovať jeho nákup cez e-shop. Potom pošlite informácie o výsledku a zvolenom kurze na mailovú adresu – onlinetest@1sjs.sk. Ak sa nebudete vedieť rozhodnúť, pani zástupkyňa Vám na základe výsledku poradí.                             

    

Želáme GOOD LUCK pri online testovaní a spoliehame sa na Vašu korektnosť.

 

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

anglický

nižšia ako B2

https://www.englishtag.com/tests/level_test.asp

onlinetest@1sjs.sk

B2, C1 alebo C2

https://www.examenglish.com/leveltest/index.php

 

 

Čínsky jazyk

 1. Urobte si test podľa vybranej úrovne
 2. Po odoslaní testu Vám príde výsledok na uvedenú  mailovú adresu
 3. Na základe získaného počtu bodov si vyberte vhodný kurz v našom eShope

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

Čínsky

A1

https://forms.gle/siKueAjSriRytGQh9

 

 

 

 

zuzana.krylova@1sjs.sk

 

 

 

 

A2

https://forms.gle/Xd55g8sv2ancEPLN7

 

B1

https://forms.gle/siKueAjSriRytGQh9

 

 

Francúzsky jazyk

Všetky informácie ako postupovať pri testovaní nájdete po kliknutí na vybranú  úroveň

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

Francúzsky

A1

https://forms.gle/ab5NmRBBCTbLrt1c7

 

 

onlinetest@1sjs.sk 

 

A2

https://forms.gle/jDtfxTCLdhYfRdjU7

 

B1

https://forms.gle/GEd6HhB5ftieKpU96

 

B2

https://forms.gle/o9hyCpZqAvi1TA8cA

 

B2.2

https://forms.gle/QYRcv2RjL1qdvsVAA

 

 

 

Španielsky jazyk

 1. Urobte si online test podľa vybranej úrovne
 2. Po odoslaní testu Vám príde výsledok na uvedenú  mailovú adresu
 3. Na základe získaného počtu bodov si vyberte vhodný kurz v našom eShope

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT 

Španielsky

A1

https://forms.gle/mU7weaoU2YSvFQ4N7

 

 

 

 

onlinetest@1sjs.sk 

 

 

 

 

A2

https://forms.gle/y5BLdt6Cxz3Zi29f9

B1

https://forms.gle/nQr5pkD6hS2YzjZs5

B2

https://forms.gle/iz8QS16x9J7mRu9k6

B2.2

https://forms.gle/FoTh1TbRhu1kQMgK9

*C1 – 7.ročník je prípravným ročníkom na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

 

 

Taliansky jazyk

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

 

 Taliansky

A1

https://forms.gle/RfRpuJAkSbro4hzx9

 

 

jakub.rebro@1sjs.sk

 

A2

https://forms.gle/dL5n1hVgviF62FyA8

 

B1

https://forms.gle/zz6kYH6FeEAZLSY49

 

B2

https://forms.gle/pmQDBQffjgWqivBy6

 

B2.2

https://forms.gle/ndsh1zeFwS6fsepc7

 

 *C1 – 7.ročník je prípravným ročníkom na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Všetky informácie ako postupovať pri testovaní nájdete po kliknutí na vybranú úroveň.

 

 

Japonský jazyk

 1. Urobte si test podľa vybranej úrovne
 2. Po odoslaní testu Vám príde výsledok na uvedenú  mailovú adresu
 3. Na základe získaného počtu bodov si vyberte vhodný kurz v našom eShope

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

Japonský

A1

https://forms.gle/Vw4iA92M4cwNA62X8

 

andrej.kubik@1sjs.sk 

 

A2

https://forms.gle/XPggtji7g7jDDeb79

B1

https://forms.gle/J7hM5BQk3idxbygY7

B2

https://forms.gle/F6rpv4FLm3Fyo3x88

B2.2

https://forms.gle/AG2rRyZtTKVR3bYr6

 

 

Slovenský jazyk pre cudzincov/Slovak for foreigners

 1. Urobte si test podľa vybranej úrovne
 2. Po odoslaní testu Vám príde výsledok na uvedenú  mailovú adresu
 3. Na základe získaného počtu bodov si vyberte vhodný kurz v našom eShope

 

 1. Take a test according to the selected level
 2. After sending the test, you will receive the result at the specified e-mail address
 3. On the base of the number of points earned, choose a suitable course in our eShop

JAZYK

LANGUAGE

ÚROVEŇ

LEVEL

LINK

KONTAKT

CONTACT

Slovenský

pre cudzincov

 

Slovak

for foreigners

A1

 

https://forms.gle/hhqbecnJB7tUfTFy8

 

 

onlinetest@1sjs.sk 

 

A2

 

https://forms.gle/JrEaZvrCREgNhpxE6

 

B1

https://forms.gle/fAmhN5WMJEQdHP1w7

B2

https://forms.gle/uyXJkiizdjq8CtRy7

 

B2.2

https://forms.gle/NS1ZBmEm3BazWyUaA

 

 

 

Hebrejský jazyk

 1. Urobte si test podľa vybranej úrovne
 2. Po odoslaní testu Vám príde výsledok na uvedenú  mailovú adresu
 3. Na základe získaného počtu bodov si vyberte vhodný kurz v našom eShope

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

Hebrejský

A1

https://forms.gle/ARwbGrUpZrTaLEGm8

 

 

 

onlinetest@1sjs.sk

 

 

 

A2

https://forms.gle/Dm7qUL2fQ3zPQioU7

 

 

Ruský jazyk:

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

 Ruský

A1

https://forms.gle/scwxx2hH8CbiEaTZ8

 

 

 

roman.kvapil@1sjs.sk

 

 

A2

https://forms.gle/8UhQ87TZaDXuKaRt5

B1

https://forms.gle/HirNp3uGLBAQKv3w9

B2

https://forms.gle/EY8dWoCZGs113C7z8

B2.2

https://forms.gle/NuqMkL365bKUztX38