• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vedenie školy

MENO

FUNKCIA

KONTAKT

PhDr. Helena Hanuljaková

riaditeľka

riaditel@1sjs.sk
helena.hanuljakova@1sjs.sk

+421 918 987 483

PhDr. Eva Žitná

zástupkyňa riaditeľky pre odbor anglického jazyka

eva.zitna@1sjs.sk

+ 421 910 739 322

PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA

zástupca riaditeľky pre odbor germánskych jazykov
a elokovaného pracoviska Vazovova 14

jan.markech@1sjs.sk

+421 908 162 573

PhDr. Viktória Gerulová, PhD.

zástupkyňa riaditeľky
pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov

viktoria.gerulova@1sjs.sk

+421 908 697 676