Úspechy školy

Naj jazyková škola 2021

Jazyková škola, Palisády 38, sa vďaka hlasovaniu svojich poslucháčov aj tento rok umiestnila na prvom mieste jazykových škôl v rámci Bratislavského kraja. Tešíme sa z úspechu a ďakujeme za prejavenú priazeň. Podrobné výsledky môžete nájsť tu: https://www.jazykovevzdelavanie.sk/2021-naj-js/


Úspechy našich poslucháčov a našej učiteľky

Aj tento školský rok, napriek sťaženej situácii, úspešne absolvovali naši poslucháči pod vedením p. Šandorovej skúšky Goethe-Zertifikat na úrovni C1. Poslucháčom gratulujeme.

Ocenenie Mgr. Beatrix Barsiovej 

Bratislavská župa ocenila dňa 17. 06. 2021 dvadsiatku výnimočných pedagógov zo škôl Bratislavského kraja. Medzi ocenenými bola aj naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka nemeckého jazyka, Mgr. Beatrix Barsiová, ktorej k oceneniu srdečne gratulujeme a tešíme sa z jej pôsobenia v radoch našich pedagogických zamestnancov.

Mgr. Katarína Žabková ocenená veľkou medailou sv. Gorazda 

Na návrh organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a po výbere a schválení Komisiou pre morálne oceňovanie v rezorte školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo medaily, ďakovné listy a pamätné listy sv. Gorazda. Veľkú medailu sv. Gorazda získala aj bývalá predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v španielskom jazyku Mgr. Katarína Žabková, naša dlhoročná kolegyňa, ktorej touto cestou gratulujeme!

 

NAJ jazyková škola 2020 

Jazyková škola, Palisády 38, sa umiestnila na 1. mieste v rámci jazykových škôl Bratislavského kraja za rok 2020. Ďakujeme všetkým, ktorí za nás hlasovali a tešíme sa z umiestnenia. Kompletné výsledky ankety sú zverejnené tu: https://www.jazykovevzdelavanie.sk/2020-naj-js/.

Víťazi ankety Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka

V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov, ktorá prebiehala do konca novembra 2020. Do ankety bolo poslaných 55 nominácií v troch kategóriách: základné školy, stredné školy, jazykové školy.

V kategórii "Jazykové školy" ocenenie získali:
 Mária Bíleková - Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava
 Andrea Dižová - Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava
 Peter Gschweng - Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava

Víťazom gratulujeme!

 

Rozhovor s PhDr. Helenou Hanuljakovou, riaditeľkou Jazykovej školy

Jej žiaci nemeckého jazyka dosahovali nielen výborné výsledky v škole, ale aj medzinárodné ocenenia v súťažiach, preto dostala ponuku viesť olympiádu v nemeckom jazyku a stala sa predsedníčkou celoštátnej odbornej komisie olympiády cudzích jazykov. Štyri roky bola generálnou tajomníčkou Medzinárodného zväzu učiteľov nemeckého jazyka, dnes je jeho prezidentkou. Pre časopis Technológia vzdelávania sa nedávno vyjadrila, že chce aj ako prezidentka slovenskej asociácie učiteľov nemeckého jazyka a germanistov predovšetkým zlepšiť komunikáciu medzi učiteľmi na základných, stredných a vysokých školách. Celý rozhovor zo 17. 08. 2004 je možné prečítať si pod nasledovným linkom:

https://hnporadna.hnonline.sk/vzdelavanie-1/16045-helena-hanuljakova-znamky-nie-su-dolezite-podstatna-je-komunikacia

PhDr. Helena Hanuljaková, dlhoročná prezidentka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a prezidentka Svetovej asociácie učiteľov nemeckého jazyka, prevzala dňa 01. 09. 2004 významné ocenenie nemeckého prezidenta - Kríž za zásluhy z rúk nemeckej veľvyslankyne na Slovensku Ute Mayer-Schalburg. Helena Hanuljaková dostala toto významné ocenenie za angažovanosť v oblasti nemeckého jazyka a kultúry.

Ocenenie Mgr. Kataríne Žabkovej, zástupkyni riaditeľky pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov

Oceňovanie pedagogických zamestnancov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Jazykovej školy, Palisády 38, sa oslavuje 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov. BSK tak vzdáva poctu tým učiteľom v regióne, ktorí nielen odovzdávajú svoje vedomosti tisíckam študentov, ale ich povolanie sa stalo ich poslaním. A keďže na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK učí mnoho schopných a výnimočných pedagógov, práve 28. marec - Deň učiteľov - poskytuje príležitosť, ako našim učiteľom poďakovať za ich prístup a odhodlanie vychovať zo študentov vzorných krajanov. Spomedzi dvadsiatich učiteľov bola v kategórii najlepší zástupca riaditeľa školy 28. 03. 2009 ocenená aj naša kolegyňa, Mgr. Katarína Žabková, zástupkyňa riaditeľky pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov. K oceneniu srdečne gratulujeme!

PhDr. Helena Hanuljaková ocenená veľkou medailou sv. Gorazda 

PhDr. Helena Hanuljaková prevzala dňa 31. 03. 2017 z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana Veľkú medailu sv. Gorazda. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch hotela Bôrik. Toto ocenenie dostala p. Hanuljaková za dlhoročnú prácu v Celoštátnej odbornej komisii Olympiády v nemeckom jazyku a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou v cudzích jazykoch. Gratulujeme!

Ocenenie Mgr. Stojke Dubeňovej, zástupkyni riaditeľky pre odbor anglického jazyka 

Bratislavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Jazykovej školy, Palisády 38, každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdáva ocenenia najlepším zamestnancom župných škôl, ktorých vyberá komisia zložená z poslancov BSK. V priestoroch bratislavského Konzervatória na Tolstého ul. č. 11 dňa 28. 03. 2019 predseda BSK Juraj Droba ocenil 22 zamestnancov župných škôl, medzi ktorými bola aj naša kolegyňa, zástupkyňa riaditeľky pre odbor anglického jazyka, Mgr. Stojka Dubeňová, ktorej srdečne gratulujeme!