Úspechy školy

Ocenenie PhDr. Evy Žitnej, zástupkyne riaditeľky školy

15. ročník – ocenenie najlepších pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Jubilejný 15. ročník sa uskutočnil pri príležitosti  Dňa učiteľov 2022 v aule Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.  

Ocenenie bolo poďakovaním tým, ktorí sú oddaní tomuto povolaniu a tým, čo  prispievajú k tomu, že do života vstupujú šikovní, zdatní a schopní mladí ľudia, ktorí nemajú problém presadiť sa v dnešnom náročnom prostredí. Medzi nimi bola za dlhoročnú prácu v oblasti školstva ocenená aj naša milá kolegyňa PhDr. Eva Žitná.

Priebeh pedagogickej praxe

Gymnázium Tomášikova, Bratislava

Gymnázium Jura Hronca Novohradská

Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava – zástupkyňa riaditeľky od roku 2020 

Evka Žitná vo svojej predchádzajúcej funkcii založila medzinárodné programy International Baccalaureate na SŠ Novohradská. Bola to prvá štátna škola na Slovensku, ktorá mala autorizované tieto programy s medzinárodnou platnosťou. Jej celoslovenskú pôsobnosť registrujeme v Celoštátnej odbornej komisii Olympiády v anglickom jazyku, podieľa sa na tvorbe úloh pre olympiádu AJ viac ako 20 rokov. Pôsobí v krajských a celoštátnych komisiách, je členkou pracovného tímu v príprave úloh na maturitu z anglického jazyka. Jej odborné skúsenosti využívajú aj štátne inštitúcie pri recenzii anglických učebníc. 

Na Jazykovej škole, Palisády 38, svojím jedinečným pedagogickým prístupom a vysokou mierou odbornosti získala a motivuje mnoho poslucháčov, od ktorých na jej osobu prichádzajú v zásade veľmi pozitívne ohlasy. Vďaka jej nasadeniu, nezriedka aj nad rámec jej pracovných povinností, postupne vybudovala v radoch poslucháčov dobré meno nielen výučbe anglického jazyka, ale aj celej školy. 

Zabezpečuje celý chod anglického odboru bez problémov, snaží sa v tejto náročnej dobe zabezpečiť úväzok pre každého vyučujúceho aj vyučovaním vo firmách. Cenné skúsenosti, ktoré získala na predchádzajúcich pozíciách, úročí prácou na našej škole tým, že je metodicky, odborne, procesne, organizačne a aj ľudsky skvelou manažérkou. Vo funkcii zástupkyne riaditeľky pre Odbor anglického jazyka prispela k pozitívnym zmenám v rámci odboru, ale aj v rámci školy. Zabezpečuje ďalšie vzdelávania v oblasti Tvorba testov pre učiteľov cudzích jazykov bez nároku na finančné ocenenie.

Ďakujeme, srdečne gratulujeme a želáme veľa síl a radosti z práce!

OCENENIE NAŠEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY


Vážená pani Hanuljaková,

dovoľte, aby som pogratuloval Vašej spoločnosti k prvenstvu v kategórii Jazykové školy v rámci rebríčkov Najväčší v biznise, ktoré pripravuje The Slovak Spectator v spolupráci s denníkom SME.  

V prílohe Vám preposielam potvrdzujúce piktogramy. V prípade záujmu ich môže Vaša spoločnosť voľne používať. Viac informácii o výsledkoch môžete nájsť okrem našej ročenky Najväčší v biznise (na stánkoch zajtra ako súčasť denníka SME) a v skrátenej forme aj online v článku: Largest companies and institutions in Slovakia. 

Ešte raz srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.  

S pozdravom,  

Ján Pallo

Riaditeľ / CEO  The Slovak Spectator 

Projektový manažér ročenky Najväčší v biznise  

Lazaretská 12; 811 08 Bratislava, Slovakia

tel: + 421 2 5923-3306; mob: + 421 907 732-707 jan.pallo@spectator.sk; www.spectator.sk 

Ročenku Najväčší v biznise vydáva The Slovak Spectator v spolupráci s denníkom SME a spoločnosťou Finstat. Nový slovensko-anglický titul obsahuje hodnotenia najväčších firiem a inštitúcií v 50 kategóriách. Nadväzuje na tradíciu ročenky Book of Lists, ktorú The Slovak Spectator vydáva od roku 1999. V každom z 50 rebríčkov zistíte kontaktné údaje na najväčších hráčov, čomu sa na trhu venujú, z akej krajiny pochádza ich materská spoločnosť, kto je ich vrcholový predstaviteľ, koľko majú zamestnancov, aké dosiahli tržby a iné podrobnosti. Všetky dôležité informácie na jednom mieste tak umožnia jednoduché porovnanie tých najväčších subjektov na Slovensku. 

Naj jazyková škola 2021

Jazyková škola, Palisády 38, sa vďaka hlasovaniu svojich poslucháčov aj tento rok umiestnila na prvom mieste jazykových škôl v rámci Bratislavského kraja. Tešíme sa z úspechu a ďakujeme za prejavenú priazeň. Podrobné výsledky môžete nájsť tu: https://www.jazykovevzdelavanie.sk/2021-naj-js/ 


Úspechy našich poslucháčov a našej učiteľky

Aj tento školský rok, napriek sťaženej situácii, úspešne absolvovali naši poslucháči pod vedením p. Šandorovej skúšky Goethe-Zertifikat na úrovni C1. Poslucháčom gratulujeme.

Ocenenie Mgr. Beatrix Barsiovej 

Bratislavská župa ocenila dňa 17. 06. 2021 dvadsiatku výnimočných pedagógov zo škôl Bratislavského kraja. Medzi ocenenými bola aj naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka nemeckého jazyka, Mgr. Beatrix Barsiová, ktorej k oceneniu srdečne gratulujeme a tešíme sa z jej pôsobenia v radoch našich pedagogických zamestnancov.

Mgr. Katarína Žabková ocenená veľkou medailou sv. Gorazda 

Na návrh organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a po výbere a schválení Komisiou pre morálne oceňovanie v rezorte školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo medaily, ďakovné listy a pamätné listy sv. Gorazda. Veľkú medailu sv. Gorazda získala aj bývalá predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v španielskom jazyku Mgr. Katarína Žabková, naša dlhoročná kolegyňa, ktorej touto cestou gratulujeme!

 

NAJ jazyková škola 2020 

Jazyková škola, Palisády 38, sa umiestnila na 1. mieste v rámci jazykových škôl Bratislavského kraja za rok 2020. Ďakujeme všetkým, ktorí za nás hlasovali a tešíme sa z umiestnenia. Kompletné výsledky ankety sú zverejnené tu: https://www.jazykovevzdelavanie.sk/2020-naj-js/.

Víťazi ankety Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka

V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov, ktorá prebiehala do konca novembra 2020. Do ankety bolo poslaných 55 nominácií v troch kategóriách: základné školy, stredné školy, jazykové školy.

V kategórii "Jazykové školy" ocenenie získali:
 Mária Bíleková - Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava
 Andrea Dižová - Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava
 Peter Gschweng - Štátna jazyková škola Palisády 38, Bratislava

Víťazom gratulujeme!

Rozhovor s PhDr. Helenou Hanuljakovou, riaditeľkou Jazykovej školy

Jej žiaci nemeckého jazyka dosahovali nielen výborné výsledky v škole, ale aj medzinárodné ocenenia v súťažiach, preto dostala ponuku viesť olympiádu v nemeckom jazyku a stala sa predsedníčkou celoštátnej odbornej komisie olympiády cudzích jazykov. Štyri roky bola generálnou tajomníčkou Medzinárodného zväzu učiteľov nemeckého jazyka, dnes je jeho prezidentkou. Pre časopis Technológia vzdelávania sa nedávno vyjadrila, že chce aj ako prezidentka slovenskej asociácie učiteľov nemeckého jazyka a germanistov predovšetkým zlepšiť komunikáciu medzi učiteľmi na základných, stredných a vysokých školách. Celý rozhovor zo 17. 08. 2004 je možné prečítať si pod nasledovným linkom:

https://hnporadna.hnonline.sk/vzdelavanie-1/16045-helena-hanuljakova-znamky-nie-su-dolezite-podstatna-je-komunikacia

PhDr. Helena Hanuljaková, dlhoročná prezidentka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a prezidentka Svetovej asociácie učiteľov nemeckého jazyka, prevzala dňa 01. 09. 2004 významné ocenenie nemeckého prezidenta - Kríž za zásluhy z rúk nemeckej veľvyslankyne na Slovensku Ute Mayer-Schalburg. Helena Hanuljaková dostala toto významné ocenenie za angažovanosť v oblasti nemeckého jazyka a kultúry.

Ocenenie Mgr. Kataríne Žabkovej, zástupkyni riaditeľky školy pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov

Oceňovanie pedagogických zamestnancov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Jazykovej školy, Palisády 38, sa oslavuje 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov. BSK tak vzdáva poctu tým učiteľom v regióne, ktorí nielen odovzdávajú svoje vedomosti tisíckam študentov, ale ich povolanie sa stalo ich poslaním. A keďže na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK učí mnoho schopných a výnimočných pedagógov, práve 28. marec - Deň učiteľov - poskytuje príležitosť, ako našim učiteľom poďakovať za ich prístup a odhodlanie vychovať zo študentov vzorných krajanov. Spomedzi dvadsiatich učiteľov bola v kategórii najlepší zástupca riaditeľa školy 28. 03. 2009 ocenená aj naša kolegyňa, Mgr. Katarína Žabková, zástupkyňa riaditeľky pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov. K oceneniu srdečne gratulujeme!

PhDr. Helena Hanuljaková ocenená veľkou medailou sv. Gorazda 

PhDr. Helena Hanuljaková prevzala dňa 31. 03. 2017 z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana Veľkú medailu sv. Gorazda. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch hotela Bôrik. Toto ocenenie dostala p. Hanuljaková za dlhoročnú prácu v Celoštátnej odbornej komisii Olympiády v nemeckom jazyku a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou v cudzích jazykoch. Gratulujeme!

Ocenenie Mgr. Stojke Dubeňovej, zástupkyni riaditeľky pre odbor anglického jazyka 

Bratislavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Jazykovej školy, Palisády 38, každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdáva ocenenia najlepším zamestnancom župných škôl, ktorých vyberá komisia zložená z poslancov BSK. V priestoroch bratislavského Konzervatória na Tolstého ul. č. 11 dňa 28. 03. 2019 predseda BSK Juraj Droba ocenil 22 zamestnancov župných škôl, medzi ktorými bola aj naša kolegyňa, zástupkyňa riaditeľky pre odbor anglického jazyka, Mgr. Stojka Dubeňová, ktorej srdečne gratulujeme!

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.