Úradné hodiny

 

 
riaditeľka
PhDr. Helena Hanuljaková
streda
15:00 - 16:30
zástupkyňa riaditeľky
 pre odbor anglického jazyka
PhDr. Eva Žitná
utorok
15:00 - 16:30
zástupca riaditeľky pre odbor
románskych, slovanských 

a orientálnych jazykov 
PaedDr. Peter Gschweng

utorok

 15:00 - 16:30

zástupca riaditeľky pre odbor germánskych jazykov 
a elokovaného pracoviska 
 Vazovova 14
PhDr. Roman Kvapil, PhD.
roman.kvapil@1sjs.sk
pondelok
15:30 - 17:00
kancelária školy
Palisády 38
Milina Raitlová
milina.raitlova@1sjs.sk
pondelok - streda
štvrtok
piatok
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
10:00 - 12:00, 14:00 - 16:30
10:00 - 12:00, 14:00 - 15:30
kancelária školy
Vazovova 14
Ing. Oľga Štrbová
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 15:30
vrátnica - informácie
Palisády 38
Ing. Jana Micháliková
Anna Dolinajová
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
07:00 - 20:30
07:00 - 20:30
07:00 - 20:30
07:00 - 20:30
07:00 - 19:00
vrátnica - informácie
Vazovova 14
Ing. Helena Jasenovcová
Eva Boršová
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
07:00 - 20:30
07:00 - 20:30
07:00 - 20:30
07:00 - 20:30
07:00 - 19:00