Projekt

Projekt Erasmus +

Tento projekt bol realizovaný medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Jazykovou školou, Palisády 38. Kľúčovou akciou projektu bola Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Projekt bol realizovaný od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2017 vrátane, kedy sme uskutočnili štruktúrované kurzy a školiace podujatia, 12 pedagógovia z Jazykovej školy Palisády 38 absolvovali študijné pobyty vo Veľkej Británii, Nemecku, Írsku a Španielsku.

 

Projekt PHIL: Promote Healthy Habits and Improve Languages

Po úspešnom ukončení dvojročného projektu Erasmus+ K1, počas ktorého 12 pedagógovia z Jazykovej školy Palisády 38 absolvovali študijné pobyty krajinách Európskej únie, Jazyková škola, Palisády 38 v spolupráci s ďalšími krajinami získala grant v rámci Erasmu+ K2 Strategické partnerstvá, kľúčová akcia je Spolupráca pre inováciu a výmenu osvedčených postupov vo vzdelávaní dospelých, ktorý bol podaný dňa 21. 03. 2018.

Názov projektu: Podpora zdravého životného štýlu a zlepšenie jazykových zručnosti, skr. PHIL

Trvanie projektu: 36 mesiacov, začiatok: 01. 09. 2018, koniec: 31. 08. 2021.

Internetová stránka projektu: https://phil.imsc.lt/phil/

 

Partnerské organizácie:

 • Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, Španielsko, mesto Ferrol, štátna jazyková škola- koordinátor projektu
 • Università delle LiberEtà del Fvg, Taliansko, mesto Udine, centrum pre celoživotné vzdelávanie
 • Informacijos mainu ir svietimo centras, Litva, mesto Kelme, centrum pre celoživotné vzdelávanie
 • Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Česká republika, mesto Lanškroun
 • CIFP Anxel Casal - Monte Alto, Španielsko, mesto A Coruña, vysoká škola so zameraním na starostlivosť o zdravie a sociálnu starostlivosť
 • Jazyková škola Palisády 38, Slovenská republika, mesto Bratislava, štátna jazyková škola

Ciele projektu:

 • prevencia a podpora zdravých návykov na zlepšenie kvality života, prístup k informáciám vo viacjazyčnom kontexte na posilnenie autonómie, sebavedomia a kritického myslenia, ktoré by súčasne mali:
 • zvýšiť povedomie o význame prevencie a zdravých návykov,
 • prelomiť falošné mýty o výžive a zdraví,
 • rozvíjať kritické myslenie o téme zdravia,
 • vytvoriť stratégie na zlepšenie vlastného životného štýlu,
 • vytvoriť autentické kontexty pre jazykovú výmenu na všetkých možných úrovniach,
 • zlepšiť jazykové schopnosti,
 • vytvoriť inovatívne didaktické materiály v rôznych jazykoch,
 • vytvoriť aplikáciu o zdraví,
 • zlepšiť zručnosti v oblasti IKT,
 • podporovať rovnaké príležitosti bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie a rasu.

Očakávané výsledky projektu:

 • webová stránka s bezplatnými materiálmi a zdrojmi na stiahnutie,
 • protokoly o činnosti súvisiace so zdravím a tipy,
 • online bezplatná stiahnuteľná aplikácia pre počítače / mobilné aplikácie (App) dostupná pre všeobecné šírenie na podporu zdravých návykov a prevencie v rôznych jazykoch,
 • inovatívne didaktické materiály v rôznych jazykoch pre vyučovanie v triede a on-line prácu o všeobecnej téme zdravia (vrátane podtém, ako sú jedlo a výživa, šport, stres, starnutie, rizikové faktory atď.) k dispozícii na bezplatné šírenie,
 • virtuálna sieť komunikácie, ktorú využijú študenti a zamestnanci na výmenu osvedčených postupov a spoluprácu,
 • školenia v podobe prezentácií, konzultácií a videozáznamov, kurzov počas zmiešaných mobilít, kaskádových tréningov a workshopov,
 • websemináre pre zamestnancov a / alebo študentov, ktorí sa budú učiť v oblasti IKT a spracovania materiálov, čo podporí vytvorenie platformy pre vzájomnú komunikáciu,
 • prezentácie venované témam projektu s využitím rôznych nástrojov, materiálov, ktoré vypracovali pracovníci a študenti.

 

 

 

Projekt jazykového vzdelávania učiteľov BSK v školskom roku 2019/2020

Aj v školskom roku 2019/2020 budeme pokračovať v projekte jazykového vzdelávania učiteľov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie učiteľov BSK, získanie štátnej jazykovej skúšky a možnosti zapojenia sa do medzinárodných projektov. Nakoľko sme boli úspešní pri rokovaniach so zástupkyňou starostu Petržalky, Ing. Lýdiou Ovečkovou, k učiteľom zo škôl v pôsobnosti BSK sa pridajú aj učitelia zo základných škôl v Petržalke a v druhom polroku školského roka 2019/2020 aj mestské časti Lamač a Ružinov. Učitelia si môžu vybrať jazyk z aktuálnej ponuky otváraných kurzov na školský rok 2019/2020. Minulý školský rok 2018/2019 sme takto vzdelávali takmer 300 učiteľov, v školskom roku 2019/2020 ich počet stúpol na takmer 400 a pribudlo 60 učiteľov z mestskej časti Petržalky. Trvanie projektu je predbežne naplánované na školské roky 2018/2019 – 2021/2022, jeho koordinátorkou je PhDr. Eva Žitná, ezittna@gmail.com a je finančne pokrytý z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Petržalky. Jazyková škola iniciuje rokovania s ďalšími mestskými časťami Bratislavy, s cieľom rozšírenia projektu.

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov v prvom polroku nájdete TU.

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov v druhom polroku nájdete TU.