Projekt

Projekt PHIL: Promote Healthy Habits and Improve Languages 

Po úspešnom ukončení dvojročného projektu Erasmus+ K1, počas ktorého 12 pedagógovia z Jazykovej školy Palisády 38 absolvovali študijné pobyty krajinách Európskej únie, Jazyková škola, Palisády 38 v spolupráci s ďalšími krajinami získala grant v rámci Erasmu+ K2 Strategické partnerstvá, kľúčová akcia je Spolupráca pre inováciu a výmenu osvedčených postupov vo vzdelávaní dospelých, ktorý bol podaný dňa 21. 03. 2018.

Názov projektu: Podpora zdravého životného štýlu a zlepšenie jazykových zručnosti, skr. PHIL

Trvanie projektu: 36 mesiacov, začiatok: 01. 09. 2018, koniec: 31. 08. 2021.

Internetová stránka projektu: https://phil.imsc.lt/phil/

 

Partnerské organizácie:

 • Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, Španielsko, mesto Ferrol, štátna jazyková škola- koordinátor projektu
 • Università delle LiberEtà del Fvg, Taliansko, mesto Udine, centrum pre celoživotné vzdelávanie
 • Informacijos mainu ir svietimo centras, Litva, mesto Kelme, centrum pre celoživotné vzdelávanie
 • Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Česká republika, mesto Lanškroun
 • CIFP Anxel Casal - Monte Alto, Španielsko, mesto A Coruña, vysoká škola so zameraním na starostlivosť o zdravie a sociálnu starostlivosť
 • Jazyková škola Palisády 38, Slovenská republika, mesto Bratislava, štátna jazyková škola

Ciele projektu:

 • prevencia a podpora zdravých návykov na zlepšenie kvality života, prístup k informáciám vo viacjazyčnom kontexte na posilnenie autonómie, sebavedomia a kritického myslenia, ktoré by súčasne mali:
 • zvýšiť povedomie o význame prevencie a zdravých návykov,
 • prelomiť falošné mýty o výžive a zdraví,
 • rozvíjať kritické myslenie o téme zdravia,
 • vytvoriť stratégie na zlepšenie vlastného životného štýlu,
 • vytvoriť autentické kontexty pre jazykovú výmenu na všetkých možných úrovniach,
 • zlepšiť jazykové schopnosti,
 • vytvoriť inovatívne didaktické materiály v rôznych jazykoch,
 • vytvoriť aplikáciu o zdraví,
 • zlepšiť zručnosti v oblasti IKT,
 • podporovať rovnaké príležitosti bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie a rasu.

Očakávané výsledky projektu:

 • webová stránka s bezplatnými materiálmi a zdrojmi na stiahnutie,
 • protokoly o činnosti súvisiace so zdravím a tipy,
 • online bezplatná stiahnuteľná aplikácia pre počítače / mobilné aplikácie (App) dostupná pre všeobecné šírenie na podporu zdravých návykov a prevencie v rôznych jazykoch,
 • inovatívne didaktické materiály v rôznych jazykoch pre vyučovanie v triede a on-line prácu o všeobecnej téme zdravia (vrátane podtém, ako sú jedlo a výživa, šport, stres, starnutie, rizikové faktory atď.) k dispozícii na bezplatné šírenie,
 • virtuálna sieť komunikácie, ktorú využijú študenti a zamestnanci na výmenu osvedčených postupov a spoluprácu,
 • školenia v podobe prezentácií, konzultácií a videozáznamov, kurzov počas zmiešaných mobilít, kaskádových tréningov a workshopov,
 • websemináre pre zamestnancov a / alebo študentov, ktorí sa budú učiť v oblasti IKT a spracovania materiálov, čo podporí vytvorenie platformy pre vzájomnú komunikáciu,
 • prezentácie venované témam projektu s využitím rôznych nástrojov, materiálov, ktoré vypracovali pracovníci a študenti.

 

 

Projekt jazykového vzdelávania učiteľov BSK v školskom roku 2019/2020

Aj v školskom roku 2019/2020 budeme pokračovať v projekte jazykového vzdelávania učiteľov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie učiteľov BSK, získanie štátnej jazykovej skúšky a možnosti zapojenia sa do medzinárodných projektov. Nakoľko sme boli úspešní pri rokovaniach so zástupkyňou starostu Petržalky, Ing. Lýdiou Ovečkovou, k učiteľom zo škôl v pôsobnosti BSK sa pridajú aj učitelia zo základných škôl v Petržalke a v druhom polroku školského roka 2019/2020 aj mestské časti Lamač a Ružinov. Učitelia si môžu vybrať jazyk z aktuálnej ponuky otváraných kurzov na školský rok 2019/2020. Minulý školský rok 2018/2019 sme takto vzdelávali takmer 300 učiteľov, v školskom roku 2019/2020 ich počet stúpol na takmer 400 a pribudlo 60 učiteľov z mestskej časti Petržalky. Trvanie projektu je predbežne naplánované na školské roky 2018/2019 – 2021/2022, jeho koordinátorkou je PhDr. Eva Žitná, ezittna@gmail.com a je finančne pokrytý z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Petržalky. Jazyková škola iniciuje rokovania s ďalšími mestskými časťami Bratislavy, s cieľom rozšírenia projektu.

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov v prvom polroku nájdete TU.

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov v druhom polroku nájdete TU.

Projekt Erasmus + 

Tento projekt bol realizovaný medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Jazykovou školou, Palisády 38. Kľúčovou akciou projektu bola Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Projekt bol realizovaný od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2017 vrátane, kedy sme uskutočnili štruktúrované kurzy a školiace podujatia, 12 pedagógovia z Jazykovej školy Palisády 38 absolvovali študijné pobyty vo Veľkej Británii, Nemecku, Írsku a Španielsku.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.