Zmluvy a Dodatky

ČÍSLO
DÁTUM VZNIKU
ZMLUVA, DODATOKPOD ČÍSLOM
1.01. 10. 2021Dodatok č. 2. k Zmluve o dielo č. 47
Príloha č. 1: rozpočet naviac prác
č. 2
2.
21. 09. 2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47
Príloha č. 1: rozpočet naviac prác
Príloha č. 2: harmonogram naviac prác
č. 1
3.
14. 09. 2021Zmluva o nájme nebytových priestorovč. 48
4.
30. 07. 2021Zmluva o poskytovaní online platiebč. 34526
5.
18. 08. 2021

Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4, Príloha č. 5, Príloha č. 6, Príloha č. 7, Príloha č. 8

č. 47
6.
14. 05. 2021Čiastková zmluva č. 14 k Rámcovej dohode č. 2021-243-LZM
Informačný list k zmluve č. 14

Dodatok k RD
č. 14
7.
29. 03. 2021Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - Palisády 38
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - Vazovova 14
č. PZ00001713-003 
8.
17. 02. 2020Bilingválne gymnázium, Komenského 215, 038 52 Sučany , Zmluva o vzájomnej spoluprácič. 40
9.
27. 01. 2020Dodatok č.3 ku Zmluve o nájme na 2 nápojové automaty na kávu, Delikomat Slovensko s.r.o.č. 35
10.
09. 01. 2020Dodatok č. 3 ku Zmluve č. 1/2009, Igor Spiegel - Spiegel, 1 snackový automatč. 38
11.
01. 01. 2020Dallmayr Vending a Office, Dodatok č. 2 k Zmluve č. k Zmluve č. 163/2009, 1 nápojový automatč. 37
12.09. 12. 2019Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny, ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava 1č. 5
13.06. 12. 2020Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08, Bratislavač. 32
14.11. 11. 2019Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu – SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácieč. 3
15.30. 10. 2019

Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky www.1sjs.sk

a

Zmluva na vytvorenie webovej stránky internetového obchodu – predaj Jazykovýcz kurzov Cloudee, s.r.o.

č. 31 a, a č. 31 b
16.28. 10. 2019

Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, poistka č. 2406457055, Úrazové poistenie - Školák

č. 36
17.12. 07. 2019Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení, Stabilitač. 30