Dátum zverejnenia zákazky
Názov zákazky – suma bez DPH
Dátum predloženia ponuky
Kontaktná osoba
04. 11. 2021
Výzva na osvetlenia v budove Jazykovej školy Palisády 38

24 348,32 EUR
11. 11. 2021 do 15:00

Helena Stachová

02 54430051

helena.stachova@1sjs.sk 

03. 11. 2021
Nákup školského a kancelárskeho nábytku

Prílohy č. 2 - 4

38 127,62 EUR
10. 11. 2021 do 10:00
Ing. Oľga Štrbová

olga.strbova@1sjs.sk

0903588590
28. 10. 2021
Odhlučnenie učební

4 999,99 EUR

02. 11. 2021 do 12:00


Ing. Oľga Štrbová

olga.strbova@1sjs.sk

0903588590
09. 08. 2021
Projekt na rekonštrukciu kotolne a Projekt na vyregulovanie teplovodného vykurovacieho systému

Prílohy č. 2 - 4

4 980 EUR

19. 08. 2021 do 10:00 hod

Ing. Oľga Štrbová

olga.strbova@1sjs.sk

0903588590
28. 07. 2021
Oprava sociálnych zariadení

53 770,11 Eur
05. 08. 2021 do 12:00
Mgr. Ľuboš Patúc

02 48 264 212

lubos.patuc@region-bsk.sk
06. 12. 2019
Obstarávanie výpočtovej techniky

51 000 Eur
11. 12. 2019 do 10:30
Ing. Matej Meľo

 02 48 264 139

matej.melo@region-bsk.sk
19. 09. 2019

Výzva na predloženie ponuky, linoleum

19 275,00 Eur

30. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

helena.stachova@1sjs.sk 

16. 09. 2019

Výzva na predloženie ponuky, nábytok

11 459,27 Eur

24. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

helena.stachova@1sjs.sk 

15. 08. 2019

Výzva na predloženie ponuky, maľovanie

8 333,33 Eur

30. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

helena.stachova@1sjs.sk 

27. 07. 2018

Výzva na predloženie ponuky, oporný múr

30 000,00 Eur

10. 08. 2018 do 13.00 hod.

Magdaléna Rácová

0908391036

magdalena.racova@1sjs.sk 

04. 07. 2019

Výmena okien na dvoch medziposchodiach

11 711,84 Eur

11. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

15. 07. 2019

Vymaľovanie nadrozmerných priestorov schodiska

5 000 Eur

18. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

18. 07. 2019

Doplnenie školských lavíc a stoličiek

8 705,66 Eur

26. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

22. 07. 2019

Vymaľovanie chodieb a miestností

13 000 Eur

25. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

12. 07. 2019
Vymaľovanie chodieb a miestností - zákazka zrušená

13 000 Eur
18. 07. 2019 do 10:00

ng. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

06. 05. 2019

Vymaľovanie učební

5 499,60 Eur

09. 05. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

06. 05. 2019

Výmena PVC krytiny

20 118,50 Eur

09. 05. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

01. 04. 2019
Nákup interaktívnych tabúľ

3 664 Eur
12. 05. 2019 do 10:00

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

26. 03. 2019
Oprava sociálneho zariadenia - muži

12 043,99 Eur
09. 04. 2019 do 15:00
Mgr. Aneta Micenková

02 48 264 155

aneta.micenkova@region-bsk.sk
06. 03. 2019
Výmena PVC krytiny

3 664 Eur
09. 03. 2019 do 10:00

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk 

06. 03. 2019
Vymaľovanie učební

4 399,68 Eur
09. 03. 2019 do 10:00

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

olga.strbova@1sjs.sk