Pedagogickí zamestnanci školy


VEDENIE ŠKOLY

TITUL, PRIEZVISKO a MENO, TITUL

E-MAIL

 1. 

PhDr. Helena Hanuljaková

helena.hanuljakova@1sjs.sk 

 2.

PaedDr. Peter Gschweng

peter.gschweng@1sjs.sk 

 3.

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

roman.kvapil@1sjs.sk

 4.

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk 

INTERNÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 5.

Mgr. Martina Bačíková

martinabacikova@gmail.com 

 6.

Mgr. Beatrix Barsiová

beatrix.barsiova@1sjs.sk 

 7.

Mgr. Anna Boturová

anna.boturova@1sjs.sk 

 8.

Mgr. Jarmila Čonková

jarmila.conkova@1sjs.sk 

 9.

Mgr. Andrea Dižová

andrea.dizova@1sjs.sk 

 10.

Mgr. Lenka Dvorštiaková

lenka.dvorstiakova@1sjs.sk 

 11.

PhDr. Viktória Gerulová, PhD.

viktoria.gerulova@1sjs.sk 

 12.

Mgr. Katarína Pačinová

katarina.golonkova@1sjs.sk 

 13.

PhDr. Eva Határová

eva.hatarova@1sjs.sk 

 14.

Ing. Danka Hevesiová

danka.hevesiova@1sjs.sk 

 15.

Mgr. Renáta Hoflack

renata.hoflack@1sjs.sk 

 16.

Mgr. Stanislava Hudíková, PhD.

stanislava.hudikova@1sjs.sk 

 17.

PhDr. Mária Kisková

maria.kiskova@1sjs.sk 

 18.

PaedDr. Júlia Kiššová Júlia, PhD.

julia.kissova@1sjs.sk 

 19.

Mgr. Katarína Koreňová, PhD.

katarina.korenova@1sjs.sk 

 20.

Mgr. Mária Kozárová

maria.kozarova@1sjs.sk 

 21.

Mgr. Zuzana Krylova

zuzana.krylova@1sjs.sk 

 22.

Mgr. Andrej Kubík

andrej.kubik@1sjs.sk 

 23.

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

roman.kvapil@1sjs.sk 

 24.

Mgr. Vanda Niková

vanda.nikova@1sjs.sk 

 25.

Mgr. Jelena Ondrejkovičová Jelena, PhD.

jelena.ondrejkovicova@1sjs.sk 

 26.

Mgr. Jana Pajerová

jana.pajerova@1sjs.sk 

 27.

Mgr. Štefan Pažin

stefan.pazin@1sjs.sk 

 28.

Mgr. Michal Polóny

michal.polony@1sjs.sk 

 29.

Mgr. Jakub Rebro

jakub.rebro@1sjs.sk 

 30.

Mgr. Andrea Šandorová

andrea.sandorova@1sjs.sk 

 31.

Mgr. Mária Šimovičová

maria.simovicova@1js.sk 

 32.

Mgr. Andrea Tomanová

andrea.tomanova@1sjs.sk 

 33.

PhDr. Ľubica Vargová

lubica.vargova@1sjs.sk 

 34.

Mgr. Milivoj Voltner

milivoj.voltner@1sjs.sk 


                       Kontakty externých pedagogických zamestnancov žiadajte od zástupcov za jednotlivé odbory.