História

Občianske združenie vzniklo transformáciou z pôvodných nadácií školy.

1992

založenie  Jozefínskej nadácie pri Štátnej jazykovej školy na Palisádach v Bratislave

 

účel: udržiavať jej sídlo, pamiatkovo chránenú školskú budovu z konca 19. storočia

1996

Keď vstúpil do platnosti nový zákon NR SR č. 147/1996 Z. z. o nadáciách, rozhodla sa správna rada Jozefínskej nadácie po porade so zhromaždením členskej základne darovať hmotný a nehmotný majetok Nadácie škole a s jestvujúcimi finančnými prostriedkami založiť dve nadácie.

2002

ďalšia legislatívna zmena (zákon NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách) – transformácia nadácie na občianske združenie Brána jazykov

Registrácia na ministerstve vnútra dňa 28. 05. 2002 pod číslom VVS/1-900/90-20182

Účelom O.Z. Brána jazykov sa stala:

  1. podpora a zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu v anglickom jazyku v Štátnej jazykovej škole a spolupracujúcich vzdelávacích organizáciách,
  2. podpora a udržiavanie zahraničných kontaktov, výmenných stáží učiteľov cudzích jazykov, ktoré im umožnia skvalitňovať vzdelanie vo svojom odbore,
  3. zabezpečovanie prednášok domácich a zahraničných expertov v záujme zvyšovania úrovne odborných vedomostí učiteľov a poslucháčov školy,
  4. financovanie – aj čiastočné – rôznych učebných a technických pomôcok a publikácií potrebných na zabezpečenie vysokej úrovne vyučovania anglického jazyka v škole,
  5. podpora riešenia problémov údržby a účelnej prevádzky pamiatkovo chránenej budovy, v ktorej sídli škola,
  6. podpora sociálnych programov školy, ktoré pomáhajú stabilizovať jej pedagogický zbor.

2003

Aktivity o. z. sa v roku 2003 zamerali hlavne na získavanie príspevkov a darov na ďalšie rekonštrukcie sídla školy, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou a zlepšili sme tak podmienky vzdelávania v škole.

2020

od 15. 03. 2018 do 29. 06. 2020 bola správcom O.Z. PhDr. S. Horváthová. V Správnej rade boli tieto členky: PhDr. Eva Határová, Mgr. Beatrix Barsiová, Mgr. Renáta Dúhová Hoflack. Revízorom bola Mgr. Daniela Gerulová.

2020

od 29. 06. 2020 –  činnosť O.Z. Brána jazykov a O.Z. Dohovorme sa prevzala PhDr. Helena Hanuljaková

 

21. 09. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie s novými členmi Správnej rady. Členovia Správnej rady zastupujú jednotlivé odbory jazykov a ostatné zložky školy: 

Mária Kisková – za zamestnancov v budove školy na Vazovovej 14
Jakub Rebro – RO
Eva Žitná – AO
Beatrix Barsiová – GO
Miriam Vanerková – THP  Palisády a Vazovova
Helena Stachová – revízorka OZ

Bankové spojenie na Občianske združenie školy:

Brána jazykov – bankové spojenie: 4007900579/7500 

IBAN: SK69 7500 0000 004007900579            
BIC: CEKOSKBX 
IČO: 31786278 
DIČ: 2021348868

Výročné správy občianskeho združenia Brána jazykov

2020_VYROCNA_SPRAVA BJ.pdf

stanovy_Brana jazykov_2022.pdf

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.