• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Nepedagogickí zamestnanci školy

THP zamestnanci

PRIEZVISKO A MENO, TITUL

E-MAIL

1.      

Bielčik Dávid

david.bielcik@1sjs.sk

2.      

Dolinajová Anna

3.      

Michalíková Jana, Ing.

4.      

Rácová Magdaléna

magdalena.racova@1sjs.sk

5.      

Raitlová Milina

milina.raitlova@1sjs.sk

6.      

Stachová Helena

helena.stachova@1sjs.sk

7.      

Vanerková Miriam

miriam.vanerkova@1sjs.sk

Elokované pracovisko Vazovova 14

8.      

Boršová Eva

eva.borsova@1sjs.sk

9.      

Jasenovcová Helena, Ing.

–         

10.   

Štrba Filip

11.   

Štrba Timotej

–         

12.   

Štrbová Oľga, Ing.

olga.strbova@1sjs.sk