• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Identifikačné údaje školy

 

Jazyková škola Palisády 38, 811 06 Bratislava

IČO: 17319145
DIČ: 2020803202

Číslo účtu: IBAN:  SK16 8180 0000 0070 0047 2333

Číslo účtu k úhrade za kurzy:IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225

 

Môžete u nás platiť týmito platobnými kartami:

mastercard mastercard-electronic maestro visa visa-electron v-pay american-express jcb

 

Bankové spojenie na občianske združenie školy:

Brána jazykov – bankové spojenie:           4007900579/7500

IBAN: SK69 7500 0000 004007900579             BIC: CEKOSKBX

IČO:  31786278

DIČ:  2021348868

 

Riaditeľka: PhDr. Helena Hanuljaková

Zriaďovateľom Jazykovej školy, Palisády 38, 811 06 Bratislava a jej elokovaného pracoviska na Vazovovej 14, 811 07 Bratislava (od 1.10.2002) je od 1.7. 2002 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 03 Bratislava

Štátna jazyková škola sa  transformovala od 1.9.2008 na Jazykovú školu podľa ods. 16 § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon.  Zriadená je podľa § 53 školského zákona a je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení ministerstva a má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.

Na stiahnutie:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018 (pdf, 5 MB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017 (pdf, 7 MB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 (pdf, 6,2 MB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015 (rtf, 1 MB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013 (rtf, 850 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2011/2012 (rtf, 700 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2010/2011 (rtf, 900 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2009/2010 (rtf, 800 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2008/2009 (rtf, 1,3 MB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2007/2008 (rtf, 1,3 MB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2006/2007 (rtf, 800 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005/2006 (rtf, 0,8 MB)