• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Foto galérie

Školské akcie

Priestory školy, Palisády 38

Priestory školy, Vazovova 14

Kurz slovenčiny pre rakúskych učiteľov

Pedagogický zbor

Zahraničné návštevy

Vianočný večierok