O nás

Sme najväčšia a najstaršia jazyková škola, ktorej počiatky siahajú do roku 1954, kedy sme slávnostne otvorili náš prvý samostatný školský rok. Postupne sa z nás nestala len inštitúcia dialógu jazykov, ale aj miesto medzinárodných stretnutí a priateľstiev. Učte sa s nami a spoľahnite sa na našu skúsenosť a profesionalitu v otázkach efektívneho (na)učenia sa cudzích jazykov, pri vyučovaní ktorých aplikujeme účinné aktivizujúce metódy, osvedčené a inovatívne didaktické postupy, pravidelný kontakt s Vami zvoleným jazykom, pokrok a evidentné výsledky.

 

Naša ponuka:

15 jazykov: anglický, arabský, čínsky, dánsky, francúzsky, hebrejský, japonský, kórejský, latinský, nemecký, ruský, slovenský (pre cudzincov), španielsky, švédsky a taliansky jazyk,
  • vyučovanie v dvoch dobre dostupných budovách v centre mesta, na Palisádach 38 a na Vazovovej 14,
  • časová flexibilita ranných, poludňajších, popoludňajších a večerných kurzov,
  • vyučovanie na všetkých jazykových úrovniach (A1 – C2) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, šité na mieru tak pre začiatočníkov, ako aj pre ašpirantov na štátne záverečné skúšky,
  • možnosť absolvovať kurzy zamerané na špecifické oblasti, ako napr. ekonomické, konverzačné, udržiavacie, dôchodcovské,
  • testovanie jednotlivých jazykových kompetencií, komunikačných zručností a stratégií, ako aj jazykové poradenstvo,
  • vedenie kurzov zabezpečené skúsenými a odbornými domácimi pedagógmi, ako aj zahraničnými lektormi,
  • možnosť ukončiť štúdium všetkými druhmi štátnych jazykových skúšok,
  • akreditované medzinárodné jazykové skúšky (licencia Goetheho Inštitútu, Oxfordské testy, atď.).