• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Novinky a aktuality zo života školy

Štátne jazykové skúšky

Vážení poslucháči, záujemcovia o štátne jazykové skúšky, štátnice sa v tomto školskom roku, aj napriek opatreniam v súvislosti s novým koronavírusom, uskutočnia. Termín stanovíme, akonáhle budeme vedieť, kedy bude možné pokračovať vo výučbe. Prosíme záujemcov, aby prihlášky s potvrdením...

Príhovor pani riaditeľky

Milé poslucháčky, milí poslucháči, fenomén koronavírusu je tak nový a špecifický, že nie je jednoduché hľadať paralely, z ktorých by sme sa poučili. Sme bližšie k teórii chaosu ako k jasným trendom vývoja. Platí krízový stav do odvolania a...

VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV POKRAČUJEME!!! V snahe zamedzenia šírenia nového koronavírusu, COVID-19, bola nariadením Ústredného krízového štábu dočasne zatvorená aj naša škola. Vyučovanie cudzích jazykov však pokračuje distančnou formou alebo na základe vzájomnej dohody v jednotlivých kurzoch. Sledujte svoj e-mail, telefón...

IMPORTANT NOTICE CONCERNING COVID-19 UPDATE TUE 24 MARCH

Jazyková škola, Palisády 38 and Vazovova 14, Bratislava announce that beginning from March 9 all classes in both buildings are cancelled due to the outbreak of the coronavirus in Slovakia. The entire student body will remain home until further...

Dôležitý oznam – prerušenie vyučovania!!! Aktualizácia!!!

Dôležitý oznam Prerušenie vyučovania!!! Jazyková škola, Palisády 38 a jej elokované pracovisko Vazovova 14, Bratislava PRERUŠUJE nariadením Ústredného krízového štábu vyučovanie v kurzoch od pondelka 16. marca 2020 do ODVOLANIA!!! Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou...

Riaditeľské voľno

Oznamujeme poslucháčom, že v piatok, 31. 01. 2020,  je riaditeľské voľno. V týchto dňoch bude budova školy zatvorená. V pondelok, 03. 02. 2020 sú polročné prázdniny, vo vyučovaní sa bude opäť pokračovať v utorok, 04. 02. 2020.