08 / 09 / 2021

Riaditeľské voľno

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

13. september 2021

(pondelok)

V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytujem z organizačných dôvodov riaditeľské voľno na deň 13. september  2021 pre všetkých poslucháčov a pedagogických zamestnancov Jazykovej školy.

Riaditeľské voľno