Kontakty

Jazyková škola

Palisády 38
811 06 Bratislava
 
Tel: + 421 2 5443 2437
 
info@1sjs.sk

Elokované pracovisko Jazykovej školy

Vazovova 14
811 07 Bratislava
 
Tel.: +421 2 5541 0240
 
info@1sjs.sk

Kontaktujte nás