• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

OTVÁRAME aj napriek COVID-19

OTVÁRAME aj napriek COVID-19

Vážení poslucháči, ctení záujemcovia o štúdium na Jazykovej škole, Palisády 38 a Vazovova 14. Aj napriek stále pretrvávajúcemu ohrozeniu z nového koronavírusu Vám naša škola otvorí svoje brány prezenčnou výučbou v stredu, 02. septembra 2020. Budeme rešpektovať všetky hygienické Continue reading

Nákupný košík – Hlavička

Vážení poslucháči, ctení záujemcovia:

  • ak ste žiakom základnej a strednej školy, vložte nasledovný kupón: Cena-Ziaci-2020
  • ak ste študentmi vysokej školy/univerzity, rodičia na rodičovskej/materskej dovolenke, alebo invalidní dôchodcovia, vložte nasledovný kupón: Cena-VS-MD-RD-ID-2020

 

Pred kúpou 1. ročníka nie je potrebné absolvovať Continue reading

eShop – Hlavička

 

Vážení poslucháči a záujemcovia o štúdium cudzích jazykov na Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava. Vítame Vás v internetovom obchode našej školy. Veríme, že si vyberiete spomedzi pestrej ponuky jazykových kurzov na školský rok 2021/2022.

V prípade otázok kontaktujte zástupkyňu Continue reading

SKUSKA

SKUSKa H1

wrdt ret qret qret eqrt reqt qert eqr t

SKUSKa H2

wrdt ret qret qret eqrt reqt qert eqr t

SKUSKa H3

wrdt ret qret qret eqrt reqt qert eqr t

SKUSKa H4

wrdt ret qret qret eqrt Continue reading

3. Vyšší odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Podstatné mená: aspekt spočítateľnosti/nespočítateľnosti, členy

Slovesá:

  • stratifikácia časov
  • modalita
  • rod činný/trpný
  • aspekt jednoduchého/priebehového tvaru
  • časová súslednosť
  • infinitívne/gerundívne väzby
  • kondicionalita
  • frazálne slovesá

Príslovky: pozícia vo vete
Predložky: Continue reading