• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Medzinárodné skúšky – Nemecký jazyk

Naša škola má licenciu Goetheho Inštitútu v Mníchove na prípravu a vykonávanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1. 

Certifikáty GI môžu byť uznané na niektorých vysokých školách ako náhrada prijímacej skúšky z cudzieho jazyka. Minimálny vek Continue reading

Odborná štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk

Odbornou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či kandidát vie primerane riešiť vybrané komunikačné situácie pracovného a spoločenského života, kde dosiahnutie cieľa podmieňuje znalosť odborného jazyka.

Na odbornú štátnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť kandidáti, ktorí absolvovali základnú štátnu jazykovú skúšku Continue reading

Základná štátna jazyková skúška – Nemecký jazyk

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania Continue reading