• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Medzinárodné skúšky – Francúzsky jazyk

Medzinárodné skúšky DELF a DALF sa podľa oznámenia FI zo dňa  30.4.2009 budú konať len v ich inštitúcii.

Toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu celkovej reorganizácie skúšok.

Z uvedeného dôvodu naša škola od doručenia oznámenia dňa 11.5.2009  viac Continue reading

Základná štátna jazyková skúška – Francúzsky jazyk

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania Continue reading